Număr mic de candidați la competențe

Conform programului din sesiunea de toamnă, după probele de competență lingvistică pentru limba și literatura română, au urmat cele pentru o limbă străină. Însă, la aceste probe nu s-au înghesuit mulți elevi de liceu.

Din totalul de peste 1000 de candidați cărășeni care s-au înscris în această sesiune a Bacalaureatului, doar 94 au avut de susținut proba de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională. Astfel, 67 de candidați au vorbit și au citit în engleză, 19 candidați au ales limba franceză și doar nouă pe cea germană.

Numărul mic de candidați la aceste probe de competență este explicat de către Ion Chiosa, vicepreședintele Comisiei Județene de Bacalaureat: „Candidații care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, au solicitat recunoașterea unora dintre probele promovate în anii menționați, în conformitate cu prevederile metodologiei în vigoare‘‘.

Acesta mai explică și condițiile ce trebuiesc îndeplinite de către un candidat ce a mai susținut examenul de Bacalaureat în anii precedenți: „Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învățământul superior, în conformitate cu condițiile generale și specifice stabilite în acest sens. Candidații au dreptul să susțină examenul de bacalaureat fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unor taxe”, declară Ion Chiosa.

Sesiunea continuă astăzi și mâine cu probele de evaluare a competențelor digitale, unde sunt înscriși  84 de candidați. Începând cu săptămâna viitoare elevii vor face față la adevărata provocare, și anume probele scrise, iar totul va lua sfârșit pe data de 2 septembrie, când vor fi afișate rezultatele acestei sesiuni .

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/