Noi programe educaționale inovative! Proiect inedit dedicat formării pedagogice!

Universități din Timișoara, Târgu Jiu, Suceava și Reșița bat palma pentru lansarea unui proiect prin care mediul academic și cel antreprenorial vor colabora, în beneficiul actualilor studenți, viitorii angajați.

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de beneficiar, împreună cu Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea proiectului „Împreună Universități și Angajatori”. Acesta reprezintă un sistem integrat de programe educaționale inovative, fiind un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității dezvoltate prin colaborarea dintre universități și angajatori. Proiectul este dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice, și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.

Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu trei indicatori de realizare vizați de competiția de proiecte: personal didactic, studenți din învățământul terțiar universitar și cursanți din învățământul terțiar non-universitar. Primele două categorii se regăsesc la nivelul tuturor celor patru parteneri instituționali ai proiectului, iar cea de-a treia, doar la nivelul a 2 dintre parteneri (Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița).

1000x100 casa brutarului

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului, vor fi elaborare și ofertate, într-un parteneriat transnațional, peste 20 de programe și activități de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât și studenților. Dezvoltarea și implementarea acestor activități de formare vor aduce împreună experți din mediul universitar național și internațional, precum și persoane resursă din cadrul angajatorilor.

Sursa foto: realitateadedambovita.net