Noi modificări legislative vin în sprijinul poliţiştilor, începând cu prima parte a anului 2020

În ideea prevenirii pericolelor care pot apărea între polițiști și persoanele cărora organele competente le vor solicita să facă obiectul legitimării, Poliția Română a făcut câteva modificări legislative în domeniul ordinii și siguranței publice, modificări menite să fie puse în aplicare începând cu luna februarie a anului viitor.

În momentul în care polițistul solicită unei persoane să se legitimeze, aceasta va trebui să țină mâinile la vedere și, după caz, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat. Totodată, în timpul controlului corporal, persoana verificată va trebui să adopte o poziție inofensivă, lucru care permite realizarea efectivă și în siguranță a acestui control.

Prin poziție inofensivă se înțeleg următoarele:

– ținerea mâinilor deasupra capului sau paralel cu solul;

– depărtarea picioarelor;

– adoptarea poziției șezut;

– adoptarea poziției culcat;

– altă poziție a corpului, care previne săvârșirea unei acțiuni violente îndreptate împotriva polițistului și respectă demnitatea umană.

Adoptarea poziției inofensive trebuie să fie adecvată pericolului pe care îl poate reprezenta persoana și să nu depășească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenției. Mai mult decât atât, în cazul femeilor însărcinate a persoanelor cu dizabilități sau în cazul copiilor este interzisă solicitarea poziției șezut sau culcat.

Orice atac săvârșit de o persoană folosind o armă de foc sau cu obiecte, dispozitive, substanțe sau animale ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor poartă numele de atac armat.

Se prezumă intenția săvârșirii unei acțiuni violente îndreptate împotriva polițistului fapta persoanei de a se apropia de acesta după ce, în prealabil, a fost avertizată prin cuvintele: „Poliția, stai!” „Nu te apropia!” ori de a nu se conforma solicitărilor polițistului, referitoare la renunțarea temporară la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.