Noi investiții pentru copiii sistemului de protecție socială din Caraș-Severin. De această dată, la Constantin Daicoviciu

Două investiții din fonduri europene s-ar putea concretiza în comuna Constantin Daicoviciu. În acest sens Consiliul Local a aprobat darea în folosință a unei suprafețe de teren către Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Potrivit primarului comunei Constantin Daicoviciu, Daniel Boambeș, cele două investiții vizează întrajutorarea copiilor din sistemul de protecție socială:

Ni s-a cerut sprijinul din partea Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, care intenționează să depună un proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Fondurile vor ajuta la construirea, în localitatea Prisaca, sat aparţinător comunei Constantin Daicoviciu, a unei clădiri de tip familial «Elena», destinat copiilor din sistemul de protecţie socială. De asemenea, în același proiect se dorește înfiinţarea Centrului de zi «Floare de Colţ» Zăgujeni, pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, unde, pe lângă beneficiarii sistemului de protecţie socială, vor putea participa şi copiii din comuna Constantin Daicoviciu, în special cei care au o situaţie materială precară.”, menționează edilul comunei cărășene.

Daniel Boambeș a propus Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordarea în folosinţă a unui teren în suprafaţă de 877 de metri pătraţi în satul Prisaca, unde va fi amplasată noua investiţie, proiectul fiind aprobat de către aleșii locali.

Programul contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local la reducerea inegalităţilor şi la promovarea incluziunii sociale prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionalizate la serviciile prestate de comunităţi.