Locuri de muncă de tip sezonier pentru bani de buzunar

Tânără zâmbitoare care a adunat o lădiță de roșii.
publicitate si promovare in ziar

Elevii care doresc să câștige bani de buzunar în timpul vacanței trebuie să știe că există mai multe locuri de muncă pe care le pot lua în calcul. ITM Caraș-Severin vine cu detalii.

Perioada vacanței este pentru tineri prilej pentru desfășurarea activităților de tip sezonier cu scopul de a câștiga propriii lor bani de buzunar sau de a câștiga experiență dacă practică voluntariatul. Tinerii care lucrează au astfel șansa de a experimenta lucruri noi, sunt mai bine ancorați în realitate, mai pragmatici, mai bine pregătiți pentru viață și mai motivați.

În același timp, au oportunitatea de a ieși de sub „aripa” financiară a părinților, li se dezvoltă abilități utile, inclusiv cele de comunicare, de adaptare în societate, ajungând să-și gestioneze cât mai util timpul.

Astfel, dacă vor să obțină experiență fără a fi încadrați efectiv în muncă, tinerii pot apela la diverse modalități de desfășurare a unei activități într-un cadru legal, după cum urmează:

– pot fi zilieri în activităţi necalificate cu caracter ocazional contra unei remunerații. Condiția este ca aceste activităţi să fie potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile pe care le au, astfel încât să nu le fie încălcat dreptul la educație, la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială şi să nu le fie periclitată starea de sănătate. O altă condiție ce trebuie îndeplinită de zilier e cea legată de vârstă, respectiv numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani persoana poate desfăşura activităţi ca zilier. Excepţie fac minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani care pot fi zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Durata zilnică de desfășurare a activităţii zilierului minor este de 6 ore pe zi și de cel mult 30 de ore pe săptămână. Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă;

– prin contract de internship, astfel că persoana care a împlinit 16 ani poate desfășura activitate specifică pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţii-gazdă, având ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe, în baza unui contract de internship. Contractele de internship pot fi încheiate şi de persoane care au împlinit 15 ani, numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. În situaţia internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, cu cel mult 6 ore pe zi, fiind interzisă efectuarea de ore suplimentare;

– prin voluntariat. Pentru a deveni voluntar, tânărul va încheia un contract de voluntariat cu o organizaţie-gazdă, care este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ. În temeiul acestui contract, voluntarul se obligă să presteze o activitate de interes public, care nu este remunerată, iar organizația-gazdă se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului. Actul normativ care reglementează voluntariatul nu stabileşte o limită privind vârsta voluntarului. Activitatea de voluntariat e considerată experiență profesională şi/sau în specialitate.

– copiii pot desfășura activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelling în baza unui contract încheiat între organizator şi părinţi care să respecte prevederile Codului civil, iar dacă minorul are peste 14 ani şi a primit încuviinţarea părinţilor, contractul poate fi semnat direct cu el. Aceste activități sunt reglementate de HG nr. 75/2015 care stabilește condițiile privind natura muncii, limitarea duratei activității la un anumit număr de ore zilnic și săptămânal, respectiv intervalele orare ale zilei în care copiii pot presta activități în funcție de vârstă. Pe toată durata prestării activităţilor copilul trebuie să fie însoţit de unul dintre părinți sau de un reprezentant legal.

publicitate banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01