Listele de susţinători ale PNL, ANR şi UDMR, contestate în instanță!

Partidul Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acţiune (A.C.A.S.A.) a formulat contestaţie împotriva deciziilor de admitere a candidaturilor la alegerea membrilor Camerei Deputaţilor/Senatului celor propuşi din partea Uniunii Democrate Maghiare, Partidului Naţional Liberal şi Alianţei Noastre România!

În principal se solicită instanţei să constate neîndeplinirea condiţiilor de legalitate a procedurii de depunere a dosarelor de candidatură. În consecință, să respingă dosarele de candidatură. În motivarea contestaţiei se arată că dosarele de candidatură depuse de cele trei formațiuni politice sunt incomplete, că nu sunt însoţite de listele de susţinere și nici nu au fost depuse la biroul electoral central liste de susţinere a candidaţilor cu respectarea prevederilor Legii 208/2015. ACASA a arătat instanţei că Legea electorală are dispoziţii exprese și clare cu privire la listele de susţinători și la noţiunea de susţinător ai candidaţilor. Mai exact, că BEC preia liste de susţinători ai listelor de candidaţi, NU de susţinători ai Partidului. „Susţinătorii semnează pentru candidaţi, nu pentru partide”, scrie preşedintele ACASA în cererea de chemare în judecată.

Confruntând documentele afişate pe site-ul BEC cu cele afişate la sediu sau aflate pe site-ul Biroului Electoral de Circumscripţie, reţine contestatorul, rezultă că adeverinţa eliberată de BEC este anterioară stabilirii listei de candidaţi de către partid. Acest fapt este probat și de procesele verbale ale şedinţei filialei partidului în care au fost desemnaţi/validaţi candidaţii. „Însă sunt de notorietate publică declaraţiile liderilor partidului cu privire la data stabilirii listei de candidaţi. Toate concordă în susţinerea faptului că listele de candidaţi au fost întocmite după depunerea aşa-ziselor liste de susţinători. BEC-ul a scăpat din vedere prevederile exprese ale legii fără să realizeze că noua lege electorală stabileşte alte modalităţi pentru înscrierea candidaţilor de către partide în cursa electorală faţă de legea abrogată în 2015”, mai scrie Nicolae George Epurescu, preşedintele ACASA, în acţiunea transmisă instanţei.

Instanţa a analizat contestaţia formulată de către contestatorul Partidul Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acţiune – A.C.A.S.A, prin reprezentant legal preşedinte Nicolae George Epurescu şi a constatat că este neîntemeiată. Instanţa a constatat că este suficientă existenţa în dosarul de candidatură a dovezii depunerii listei de susţinători pentru îndeplinirea cerinţelor legale. În plus, Tribunalul poate analiza respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listei susţinătorilor „doar în situaţia în care listele originale au fost depuse la acest birou şi nu la Biroul Electoral Central”, motivează judecătorul cauzei.

Decizia Tribunalului Caraş-Severin poate fi atacată în 48 de ore la Curtea de Apel Timişoara.