Liber la informații! Transparență totală în Primăria Oravița!

Consiliul Local Oravița a adoptat o hotărâre de Consiliu Local care reglementează asigurarea liberului acces la informațiile de interes public prin stabilirea listelor cu documente care pot fi solicitate de către cei interesați.

Documentul adoptat de aleșii locali orăvițeni prevede o serie de măsuri care își propun să faciliteze liberul acces la informații publice. Mai mult, o serie de acte normative care au caracter de informație publică vor putea fi găsite pe site-ul instituției. Actul administrativ adoptat de forul deliberativ al orașului Oravița, împarte, conform legii, informațiile în trei categorii: informații publice care se comunică din oficiu și care pot fi accesate pe site-ul Primăriei, documente de interes public produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului orașului Oravița, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și documente de interes public produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului orașului Oravița, care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public.

Din prima categorie, a celor care se comunică din oficiu și care trebuie publicate pe site-ul instituției amintim câteva: acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Orașului Oravița și Consiliului Local; structura organizatorică, atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al primarului și viceprimarului; numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; programele și strategiile proprii etc.

leader board 728 x 90 px

Din cea de-a doua categorie, cea a documentelor de interes public produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului orașului Oravița, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu amintim câteva dintre ele: hotărâri ale Consiliului Local; procesele verbale de la ședințele Consiliului Local; dispozițiile primarului; componența nominală a Consiliului Local, inclusiv apartenența politică; declarațiile de avere ale funcționarilor publici și ale aleșilor locali; proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi; relații cu ONG-uri, programe și colaborări; minutele dezbaterilor publice; lista beneficiarilor de prestații sociale; lista litigiilor instituției etc.

Din ultima categorie, cea a documentelor de interes public produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului orașului Oravița, care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public, amintim: documentele cu caracter personal care însoțesc hotărârile de Consiliu Local; documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei; documente de identitate și documentele care au stat la baza eliberării acestora; certificate de urbanism; autorizații de construire; autorizații de desființare; informații primite de la bănci, organe de poliție, instituții care gestionează registre publice care au caracter confidențial; contracte civile, contracte administrative; procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor etc.

Informațiile de interes public prevăzute mai sus se pun la dispoziția persoanelor interesate prin intermediul Cristinei Anișoara Zainea, funcționar public în cadrul aparatului primarului orașului Oravița.