La Casa de Asigurări de Sănătate, anul 2018 începe în luna aprilie!

Luna aprilie este dedicată semnării contractelor pe anul 2018 cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, anunţă Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin.

De la data de 1.04.2018 vor fi aplicabile prevederile HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 (publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 270/2018), precum și Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii de Guvern menționate (act normativ aflat în curs de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I), transmite Flavius Rotariu, purtător de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Caraş-Severin.

„Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară în luna aprilie 2018. Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 30.04.2018. Pentru furnizorii care la data de 31.03.2018 se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, contractele pe anul 2017 se prelungesc prin acordul părților până la data de 30.04.2018, prin acte adiționale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia, urmând ca pe parcursul lunii aprilie 2018 să fie încheiate contractele de furnizare de servicii“, precizează ec. Mirela Zeman, președintele CAS Caraș-Severin.

publicitate ziar expresb 1000x100

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale: HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a acesteia.

„Pentru furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate se fac aplicabile prevederile art. 196 din HG nr. 140/2018 aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2018“, mai informează Flavius Rotariu.