La 50 de ani de la primul congres mondial al romilor, proiectul Dream Road își propune o abordare nouă pentru împuternicirea acestora!

În 8 aprilie s-au sărbătorit 50 de ani de la primul congres mondial al romilor, eveniment care a avut loc în anul 1971 la Orpington, lângă Londra. La această întâlnire, 23 de reprezentanți ai etniei rome au căzut de acord asupra drapelului și imnului care să devină simboluri ale acestei etnii. Tot atunci a fost acreditat oficial termenul „romi”, data de 8 aprilie devenind Ziua Internațională a Romilor.

Evenimentul din 1971 a fost doar un prim pas spre împuternicirea etnicilor romi și spre schimbarea prejudecăților sociale asupra acestora, dar, din păcate, situația actuală a romilor nu este întocmai cea sperată în urmă cu 50 de ani. Potrivit site-ului oficial al Parlamentului European, www.europarl.europa.eu, circa 6 milioane de romi trăiesc în ţările Uniunii Europene, cei mai mulţi dintre ei fiind expuşi la diverse forme de discriminare și excludere socială.

Dinamica excluziunii, a inegalității sociale și a sărăciei este reflectată în fiecare aspect al vieții de zi cu zi a marii majorități a romilor care trăiesc în Europa. În ultimii ani, speranța unui progres în acest sens a fost spulberată de un discurs politic întărit, cu impact deosebit de dur asupra romilor care trăiesc în condiții covârșitor de proaste, marginalizați social și confruntându-se cu niveluri extreme de excluziune socială.

Împuternicirea și mobilizarea membrilor comunităților de romi din Europa să devină agenți ai schimbării în acest sens, este singura soluție pentru rezolvarea acestor probleme. Tocmai de aceea, Asociația Nevo Parudimos, alături de un consorțiu de 14 parteneri internaționali, a demarat proiectul DREAM ROAD – Danube Region for better access and empowerment of roma development (DTP3- 383-4.1), care are ca și scop îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a aborda provocările societale majore cu care romii se confruntă.

Proiectul își propune dezvoltarea unei noi strategii și a unor noi planuri de intervenție pentru îmbunătățirea alfabetizării digitale, informaționale și funcționale a romilor și stabilirea unor alianțe internaționale în implementarea acestora.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, Asociația Nevo Parudimos a organizat un workshop online cu voluntarii săi locali și internaționali, precum și cu parteneri la nivel European și tineri romi din comunitatea locală, în cadrul căreia, pe lângă trecerea în revistă a istoriei romilor, a culturii acestora și a situației lor actuale, a fost prezentat și planul de bătaie din spatele proiectului DREAM ROAD. În acest fel, tinerii de etnie romă au fost provocați să se implice activ în implementarea activităților proiectului.