Județul Timiș are în continuare nevoie de părinți de împrumut pentru copii părăsiți

Curs de asistent maternal profesionist la Timisoara
1000x100 Cuib de vise 1000x100

În județul Timiș este nevoie în continuare de părinți de împrumut pentru copiii abandonați. Astfel, în cadrul unui proiect finanțat cu bani europeni, se caută din nou persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Pentru că și copiii părăsiți merită să se bucure de dragostea unei familii, în județul Timiș este în continuare nevoie de asistenți maternali profesioniști. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș anunță că, în cadrul unui proiect finanțat cu bani europeni, continuă campania de recrutare și identificare a persoanelor dornice să exercite această meserie. Astfel, se organizează un nou curs gratuit de formare.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare”, a informat DGASPC Timiș.

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la Registratura DGASPC Timiș pe tot parcursul lunii ianuarie 2023. De asemenea, acestea pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire (DGASPC Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, jud. Timiș) sau scanate și transmise prin e-mail la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com.

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent maternal profesionist și cererea pentru eliberarea unei adeverințe conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/2019 pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Timiș (secțiunea Formulare). La cererea de evaluare vor fi anexate: un curriculum vitae al solicitantului; copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș); copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite; cazier judiciar; o adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 (certificat de integritate comportamentală); adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

STPT job 1000x200

În urma depunerii cererii, angajații din cadrul DGASPC Timiș vor efectua o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică. Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document.

Cursurile de formare profesională vor fi organizate la sediul DGASPC Timiș și au o durată de minim 60 de ore. Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament; să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; să aibă minim minim 10 clase absolvite – cu diplomă.

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele care: au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs pot fi obţinute la Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030.

Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/