Judecătorul Maria Cotolan este președintelui Biroului Electoral Județean

În 20 septembrie 2018, în sala de şedinţe – civil, Preşedintele Tribunalului Caraş- Severin, judecătorul Petru Juca, a desemnat, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Tribunalului care şi-au dat consimţământul, pe judecătorul Maria Cotolan în funcţia de preşedinte al Biroului Electoral Judeţean Caraş-Severin, pentru referendumul din 6-7 octombrie 2018 privind revizuirea Constituţiei României.

La această tragere la sorţi organizată au participat, pe lângă judecătorul Juca Petru – Preşedintele Tribunalului Caraş-Severin, prim-grefierul Tribunalului, Petruţa Bora, și Karina Thernes – Auditor în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin, precum şi patru dintre judecătorii care şi-au exprimat acordul de desemnare în această funcție.

„Potrivit legii, preşedinţii birourilor electorale judeţene sunt desemnaţi de către preşedintele tribunalului, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorţi. Birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor supraveghează corecta desfăşurare a referendumului şi centralizează la nivel judeţean rezultatele acestuia, pe care le înaintează Biroului Electoral Central. Ele sunt compuse dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice parlamentare şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. Partidele politice sunt obligate, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului, dar nu mai târziu de 22 septembrie 2018, să îşi desemneze delegaţii în birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi să procedeze la comunicarea scrisă a propunerilor către preşedintele biroului electoral de circumscripţie al judeţului”, explică judecătorul Daniela Deteșan, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Caraș-Severin.

leader board 728 x 90 px