ITM Caraş-Severin, în control la angajatori! Scopul principal: securitatea şi protecţia lucrătorilor

Reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin vor fi prezenți în teren, în trimestrele II-IV ale anului în curs, demersul având în prim-plan verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor.

Persoanele vizate ca fiind expuse unui potențial risc sunt cele care își desfășoară activitatea în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie şi produse de panificaţie, nutreţuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă şi staţiile de distribuţie a carburanţilor auto.

Grupul țintă al celor de la ITM este constituit din toate tipurile de întreprinderi care intră în sfera activităților menționate mai sus.

Printre obiectivele acțiunii se pot enumera:

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricarea nutreţurilor combinate, fabricarea produselor de brutărie, fabricarea băuturilor alcoolice, fabricarea mobilei şi distribuţia carburanţilor pentru autovehicule;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă la angajatorii din grupul ţintă;
– eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale vizate de acţiune.

Mai multe informații utile angajatorilor pot fi consultate pe pagina web: itmcaras.ro, accesând următorul link: https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-caras-severin/campanii-actiuni-si-tematici.