ISU „Semenic” informează cărășenii despre securitatea la incendiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic”  al județului anunță cetățenii cu privire la actele necesare pentru avizele de securitate în caz de incendiu.

Pentru ca locuința  să fie amplasată în interiorul parcelelor cu acces la drumurile publice, se emit avize de securitate la incendiu. Documentele ce trebuie pregătite de cărășeni, necesare emiterii avizului, sunt următoarele: două exemplare de cerere-tip, două copii după dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și două exemplare a opisului cu documentele depuse. De asemenea, informează ISU „Semenic”, din dosar trebuie să facă parte și planul de situație în două exemplare, plan ce conține amplasarea în zonă, cu precizarea distanțelor față de vecinătăți și menționarea lungimii și lățimii căilor de acces la drumurile publice.

În conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, avizele de securitate la incendiu se eliberează doar în situaţia în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.

Vă informăm că pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin www.isusemenic.ro la domeniu de activitate avizare/autorizare găsiţi toate informaţiile şi tipizatele necesare pentru solicitarea avizelor/autorizaţilor de securitate la incendiu”, declară, din partea ISU „Semenic”, plutonier Murgu Florin.