Istoria filmului și a fotografiei, la îndemâna oricui în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Muzeul Cineastului Amator a luat naștere, printr-o inițiativă unică și privată, în incinta Universității „Eftimie Murgu”. Scopul muzeului este de a aduce în atenția publicului istoria mișcării cinematografice românești. Muzeul păstrează și prezintă diferite obiecte și oferă lumii detalii despre cinematografie, atât în România, cât și în străinătate.

Muzeul Cineastului Amator are în principal patru funcții: muzeologie, cercetare, studiu și educație. În colecția muzeului se află un număr impresionant de echipamente folosite de cineaștii amatori ai secolului trecut – proiectoare și prese de film, camere și rezervoare de dezvoltare – dar și filme, realizate fie de amatori, fie de profesioniști, precum și afișe și publicații legate de activitatea cineaștilor. De asemenea, muzeul se ocupă de digitalizarea filmelor vechi și pentru vizionarea publicului.

Fondatorul Muzeului Cineaștilor Amatori este Andrei Bălbărău din Reșița. El se ocupă de acest loc unic de câțiva ani. Când a fost întrebat Andrei de unde a început pasiunea sa pentru film și cinematografie, a răspuns: „Când eram tânăr, am întâlnit o altă persoană care făcea un film, un film amator și am fost foarte fascinat, bucuros să văd că cineva face așa ceva. Înainte mă gândeam la scenarii, dar nu mă vedeam făcând asta. Văzând o altă persoană făcând un film, mă gândeam că poate aș putea face și eu asta. Am încercat, iar anul următor am încercat să fac niște filme”.

Muzeul oferă informații, echipamente și cunoștințe cu privire la cinematograful amator. Muzeul a organizat diverse evenimente în scop educațional pentru elevi, studenți și public prin tabere de instruire ce au ca scop formarea cineaștilor amatori prin publicarea materialelor și cu ajutorul instituțiilor de învățământ superior. Aceste inițiative sunt recurente și se întâmplă până în prezent. Muzeul Cineastului Amator sărbătorește regulat Noaptea Muzeelor, încă din anul 2012.

Colecția de camere, proiectoare și multe altele este impresionantă și este într-o continuă creștere. „Momentul începerii muzeului a fost atunci când am găsit vechea cabină de proiecție și am văzut proiectoarele. Colecționăm piesele, luăm camerele și am început să ne gândim – putem folosi această cameră pentru a filma ceva, dar avem nevoie și de film, după ce am găsit filmul – cum dezvoltăm filmul, cum proiectăm filmul? Am început să colecționăm tot mai multe și așa am ajuns la conceptul întregului Muzeu al Cineastului Amator”, spune Andrei.

History of film and photography at reach in Reșița University

The Museum of Amateur Filmmakers is a unique, private initiative located in the Eftimie Murgu University in Piața Traian Vuia, Reșița. The goal of the museum is to bring to the public’s attention, the history of the Romanian film-making movement. The museum preserves, restores and presents the objects from the collections. Moreover, it also teaches about the cinematography, both in Romania and abroad.

The Museum of Amateur Filmmakers has three main functions: museology, research and study, and education. It has in its collection an impressive number of equipment used by amateur filmmakers of the last century – projectors, film editors and presses, cameras and development tanks – but also films, made either by amateurs or professionals, as well as posters and publications related to the activity of filmmakers. Furthermore, the museum deals with the digitalisation of the old films also for public viewing.

A person responsible for maintenance of The Museum of Amateur Filmmakers is Andrei Bălbărău, from Reşiţa. He has been dealing with this one of a kind place for a few years now. Andrei, when asked how did his passion for film and cinematography start, answers: “When I was young, I met another person that was doing a movie, an amateur film and I was very fascinated, happy to see that somebody is doing something like that. Prior, I was thinking about scenarios, but maybe I didn’t see myself doing that. Seeing another person doing a film, I was like – maybe I can do that also. I tried, and the next year I tried to do some films, amateur films”.

The museum provides information, equipment and knowledge regarding amateur cinema. It has organised various events for educational purposes – for students, pupils and the public – through training camps which aim to train amateur filmmakers, publishing materials and with the help of higher education institutions. Some of the initiatives are recurring and happen until this day. The Museum of Amateur Filmmakers regularly celebrates Museum Night since 2012.

Andrei’s collection of cameras, projectors and much more is already impressive, and for now, it’s still growing. “The moment for starting the museum was when we found the old projection booth and saw the projectors. Having found the room, we said: yes, let’s do a museum here regarding the cinema; and that’s how we started. In that time, we were collecting the pieces, taking the cameras and started to think – we can use this camera to film something, but we also need the film. After we found the film – how do we develop the film, how do we project the film? We just started collecting, and then you get to the whole amateur filmmaker concept”, Andrei says.