Insule ecologice! S-au solicitat fonduri pentru colectarea selectivă a deșeurilor în cartierele lugojene

insule ecologice

Administrația lugojeană a solicitat peste 2,4 milioane de lei, fonduri din Planul Național pentru Redresare și Reziliență, cu intenția să instaleze mai multe insule ecologice în zona cartierelor de blocuri din municipiu.

Valoarea totală a proiectului este estimată la peste 3,2 milioane de lei, diferența urmând să fie acoperită din bugetul local. Din această sumă se vor achiziționa 49 de insule ecologice digitalizate, supraterane, de 1,1 metri cubi, pentru următoarele fracții de deșeuri: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton.

Pentru colectarea separată a deșeurilor, în întreaga țară trebuie puse în funcțiune aproape 14.000 de insule ecologice digitalizate, până la 30 iunie 2026. Bugetul din PNRR alocat acestor investiții este de 200,1 milioane de euro. Beneficiarii eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale (UAT), inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora, organizate la nivel de municipiu și oraș.

Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deșeurilor: subterane (care necesită lucrări de construcții și montaj) sau supraterane (care nu necesită construcții și montaj), protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind  beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare. Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate, precum și persoanele care introduc deșeurile în containere.

Fiecare insulă ecologică trebuie să deservească minimum 200 de locuitori/apartamente. Prin cererea de finanțare, solicitantul poate opta pentru fiecare tip de insulă ecologică digitalizată, anume subterană sau supraterană, fie pentru o combinație între tipurile puse la dispoziție.