Inspectorii de muncă verifică dacă angajatorii îi protejează pe lucrători în perioada caniculei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș anunță controale la angajatorii din județ ca să vadă în ce măsură sunt respectate normele de protecție pentru lucrători, în perioada cu temperaturi extrem de ridicate. 

Măsurile care trebuie aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă sunt prevăzute în OUG 99/2000.

Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă trebuie să fie stabilite de angajator, împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor. În unităţile în care funcţionează comitetele de securitate şi sănătate în muncă, măsurile vor fi stabilite de acestea. De asemenea, în instituţii şi în unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii  de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.

Pentru ameliorarea condițiilor de muncă în perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale: să reducă intensitatea și ritmul activităților fizice, să asigure ventilația la locurile de muncă, să alterneze efortul dinamic cu cel static și perioadele de lucru cele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor sunt necesare următoarele: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb, asigurarea echipamentului individual de protecţie și asigurarea de duşuri. Angajatorii care nu pot asigura condițiile de mai sus, de comun acord cu reperezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, vor lua măsurile dispuse în OUG nr.99/2000 – reducerea duratei zilei de lucru, eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11 şi după ora 17, întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.”, transmite ITM Timiș.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme, angajatorul trebuie să asigure examenul medical la angajare şi controlul medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute, să asigure primul-ajutor și transportul persoanelor afectate la cea mai apropiată unitate sanitară. Angajatorul poate dispune, de asemenea, și trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

În situația în care la un angajator se va proceda la întreruperea colectivă a lucrului ,în caz de temperaturi extreme,  contractele individuale de muncă ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei încălcarea prevederilor art. 8, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.”, mai transmit inspectorii de muncă.