Încep reînscrierile copiilor la grădiniţă. Înscrierile, două săptămâni mai târziu

Ministerul Educației Naţionale a definitivat procedurile și calendarul privind înscrierea şi reînscrierea în învățământul preșcolar în anul 2018.

Înscrierea în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani va avea loc în două etape, la nivelul fiecărei unități de învățământ. Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2018-2019 va începe mâine, 7 mai, pe când înscrierea copiilor nou-veniți se va derula din 21 mai.

Orarul reînscrierilor și înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), și eventual pe site-urile inspectoratelor școlare, informează Ministerul Educaţiei Naţionale, citat de dcnews.ro.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/2012 și în limita locurilor disponibile, pot fi înscriși în grupa mică și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.