Start la reciclarea indiferenţei!

Evenimentul interregional „Diferit, dar nu discriminat”, organizat de Inspectoratul Județean Școlar Caraș-Severin, se desfăşoară zilele acestea în staţiunea Băile Herculane. Peste 100 de cadre didactice din Caraş-Severin şi Mehedinţi participă la acţiune.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin a dat startul Campaniei „Reciclăm Indiferenţa – Egalitatea de Şanse şi Dezvoltare Durabilă în MECA”, şi, odată cu aceasta, evenimentul interregional „Diferit, dar nu discriminat”. Acţiunea se desfăşoară, în acest sfârşit de săptămână, la Hotel Afrodita din Băile Herculane. 30 de cadre didactice din grupul ţintă al proiectului din Caraş-Severin şi 80 din judeţul Mehedinţi vor experimenta ceva deosebit, atingând anumite obiective. Profesorii participanţi vor face întâi cunoştinţă cu ghidul „Diferit, dar nu discriminat”, realizat în cadrul proiectului, care include, pe lângă un cadru conceptual legat de tematica discriminării, o serie de propuneri de activități realizabile la clasã împreună cu elevii, pentru a le educa respectul față de diversitate și drepturile omului.

Programul  – Diferit, dar nu discriminat – își propune să abordeze într-o manieră extrem de pragmatică combaterea discriminării în mediul educațional şi să identifice concomitent soluții concrete pentru prevenirea comportamentelor discriminatorii în școală. Obiectivele vor fi atinse împreună cu doi importanti militanți pentru egalitatea de șanse în societate, respectiv Mircea Toma, preşedinte al Asociaţei Active Watch-Agenția de Monitorizare a Presei, şi psihologul Mădălina Szelmenczi, în cadrul unui program care include identificarea grupurilor vulnerabile la discriminare în mediul școlar şi a problemelor specifice ale acestora”, explică Simona Liliana Stan, managerul proiectului.

Echipa proiectului, prezentă la debutul interregional

Alături de membrii grupului țintă din cele două județe și echipa de proiect, la eveniment vor lua parte reprezentanţi ai beneficiarului, ai celor două centre judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, precum şi reprezentanţi ai partenerilor care implementează proiectul. Este vorba de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic Mehedinți și Universitatea de Vest din Timișoara – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic. Acţiunea face parte din cadrul proiectului POSDRU – ,,Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraș-Severin și Mehedinți”, proiect cofinanţat din Fondul Social European.