Important e să fii pe recepţie! Pe recepţia finală! Tehnică de betonare „cantitativă şi calitativă” a 2 milioane de euro!

Lucrările de reabilitare a carosabilului pe străzile Sportului şi Petru Maior din Reşiţa au primit recepţia finală în 2016. „Lucrări care corespund din punct de vedere cantitativ şi calitativ”, le-au catalogat cei 5 membri ai comisiei de recepţie. Lucrări penale, lasă de înţeles cei 5 specialişti în raportul de expertiză comandat la Timişoara de primarul Nelu Popa.

Obiectivul „Reabilitare carosabil, amenajare locuri de parcare şi trotuare, Zona Triaj – Luncă – Moroasa” a cuprins două străzi, ambele de categoria a III-a: strada Sportului şi strada Petru Maior. Potrivit legislaţiei şi normativelor privind străzile din localităţile urbane, cele care intră în categoria a III-a sunt numite străzi colectoare şi au două benzi de circulaţie, câte una pe sens.

CITEŞTE ŞI: DEZVĂLUIRI. Expertiza unui jaf la drumul mare! Dovada că reşiţenii au fost furaţi pe faţă!

Conform constatărilor proiectantului, SC Aldor SRL Timişoara, înaintea începerii lucrărilor ambele străzi aveau partea carosabilă degradată pe întreaga lungime, de 548 metri – strada Sportului, respectiv 681 metri – strada Petru Maior.

Cine a semnat recepţia finală. Şi sub ce formă!

Comisia de recepţie finală a fost numită prin Dispoziţia nr. 2580/16.10.2014, când primar era Mihai Stepanescu, şi Dispoziţia nr. 2781/10.12.2015, deci ulterior arestării lui Stepanescu, când atribuţiile primarului reveniseră viceprimarului Ioan Crina. Conform acestor dispoziţii, comisia de recepţie finală a avut următoarea componenţă: preşedinte – Titiana Cătană, director executiv în cadrul Direcţiei Tehnice Generale a Primăriei Reşiţa; membri – Augustina Lotoroşanu, şef Serviciu Investiţii şi Achiziţii Publice (SIAP), Lenuţa Iuhasz, inspector în cadrul SIAP, Alexandru Chetan, consilier în cadrul SIAP, Ioan Constantinescu, inspector în cadrul Serviciului Public Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa; membri supleanţi – Ioan Beg, consilier în cadrul SIAP, Sorin Boboescu – referent în cadrul DADPP. Firma contractantă, SC Polmar Construct Serv SRL Reşiţa, aflată la data recepţiei finale în reorganizare judiciară!, a fost reprezentată de administratorul special, ing. Viorel Mălineanu.

La data de 29.03.2016, comisia de recepţie finală a consemnat în procesul-verbal nr. 6723/2016 următoarele: „Lucrările au fost complet terminate la data de 14.08.2013“; „Construcţia s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 14.08.2013 până în prezent“; „Valoarea obiectului (sic!, poate a obiectivului – n.r.) este de 8.983.119,56 lei inclusiv TVA“; „În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune: Admiterea recepţiei finale“.

În acelaşi proces-verbal, comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută, respectiv admiterea recepţiei, cât se poate de explicit.

„Lucrările corespund din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Investiţia s-a comportat bine în timp, conform adreselor Serviciului Public Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, nr. 20115/28.10.2014 şi nr. 6603/29.03.2016“ – s-a consemnat în procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor, datat 29.03.2016.

Din partea beneficiarului, deci a Municipiului Reşiţa, procesul-verbal de recepţie finală este semnat de Titiana Cătană – preşedinte, Augustina Lotoroşanu, Lenuţa Iuhasz, Alexandru Chetan şi Sorin Boboescu – membri. Şi, în final, documentul este contrasemnat şi ştampilat de către viceprimarul cu atribuţii de primar, Ioan Crina.

Recepţia la terminarea lucrărilor: conforme cu documentaţia tehnică!

În data de 29.03.2013, deci pe perioada execuţiei lucrărilor, s-a întocmit proces-verbal de inspecţie nr. 6540, care constata o serie de neconformităţi. Astfel, în ceea ce priveşte refacerea îmbrăcăminţii bituminoase, nu s-au prezentat documentele prin care se implementează sistemul de management al calităţii – planul de control al calităţii pe lucrare, proceduri şi instrucţiuni de lucru adaptate la lucrare. De asemenea, pentru mixtura asfaltică nu s-au prezentat rapoartele de încercări pentru verificarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvetele Marshall preparate din mixtura asfaltică prelevate. „În dosarul construcţiei există doar o declaraţie de conformitate pentru mixtura asfaltică pusă în operă“, se spune în raportul de expertiză realizat acum la Timişoara.

Peste nici 5 luni, însă, avea să se facă recepţia la terminarea lucrărilor. Aceasta a constat în verificarea documentelor aferente lucrărilor executate în perioada 22.09.2011-14.08.2013, încheindu-se procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 16097/14.08.2013, din care reiese că s-a admis recepţia pe motiv că „lucrările executate sunt conforme cu documentaţia tehnico-economică licitată“.

Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a avut următoarea componenţă: Titiana Cătană – preşedinte, Augustina Lotoroşanu, Lenuţa Iuhasz, Sanda Marian şi Ion Petruescu – membri, toţi angajaţi ai municipalităţii. Secretar al comisiei a fost dirigintele de şantier, Tiberiu Vlăduceanu. Au mai participat la recepţie: Vasile Novac – reprezentat al Inspectoratului de Stat în Construcţii, Sorin Pancariceanu – din partea antreprenorului SC Polmar Construct Serv SRL Reşiţa, Adrian Bota – reprezentatul proiectantului SC Aldor SRL Timişoara.

Două străzi, trei cerinţe

Lucrările executate nu sunt deloc conforme cu documentaţia tehnico-economică licitată! – rezultă din expertiza tehnică realizată la cererea primarului Nelu Popa de către un colectiv format din cinci specialişti de la Facultatea de Construcţii din Timişoara, condus de prof. dr. ing. Gheorghe Lucaci, expert tehnic autorizat.

Raportul de expertiză specifică faptul că partea carosabilă a străzilor Sportului şi Petru Maior avea prevăzută în proiect executarea a trei lucrări: îmbrăcăminte bituminoasă din beton asfaltic tip BA 16 în grosime de 5 cm; geocompozit antifisură; frezarea pe o grosime medie de 5 cm a îmbrăcăminţii bituminoase degradate din structura rutieră existentă.

Constatările făcute în baza investigaţiilor de teren şi a studiilor de laborator au scos la iveală acum, la un an distanţă de la semnarea recepţiei finale a lucrărilor, încălcarea flagrantă a proiectului tehnic şi a standardelor legale în ceea ce priveşte realizarea îmbrăcămintei asfaltice.

Strada Sportului şi Strada Petru Maior, fiecare cu ce-i al ei!

Pe strada Sportului, una din cele patru probe prelevate nu conţine materialul geocompozit! Totodată, pe această stradă, la toate celelalte carote prelevate, geocompozitul diferă de cel ofertat.

Suprafaţa stratului suport, în toate sondajele efectuate pe străzile Sportului şi Petru Maior, prezintă o configuraţie cu macroasperităţi, rezultate în urma frezării. „Geocompozitul antifisură s-a desprins relativ uşor de pe ambele suprafeţe, atât a stratului suport frezat, cât şi a noului strat asfaltic, ceea ce denotă că amorsarea nu a fost realizată corespunzător prevederilor din caietul de sarcini“, se spune în raportul de expertiză.

Pe de altă parte, pe strada Petru Maior s-a constatat „distrugerea reţelei de geogrile a geocompozitului pe zonele unde acestea se suprapuneau peste canelurile rezultate în urma frezării“.

În cazul ambelor străzi, grosimea îmbrăcăminţii bituminoase nu are valoarea prevăzută în documentaţia tehnică pe toată lungimea străzilor. Astfel, pe strada Sportului s-au depistat grosimi de 3,5 cm şi 4 cm, deci cu 20-30% mai mici decât grosimea impusă de proiect, de 5 cm. Dar şi o carotă cu grosime de 7 cm, care prezenta însă lipsă de aderenţă între straturi. Dincolo, pe strada Petru Maior, din acest punct de vedere situaţia e mai simplă: toate probele prelevate au grosimi mai mici! Chiar şi de 3 sau 3,3 cm, ceea ce înseamnă cu 35-40% sub grosimea prevăzută de proiectant!

Conţinutul de bitum pe epruvetele prelevate din îmbrăcămintea asfaltică a ambelor străzi este şi el inferior standardului. Ar fi trebuit să fie cuprins în intervalul 6%-7,3%, însă are doar 5,44% pe strada Sportului şi 5,70% pe strada Petru Maior.

Granulozitatea agregatului natural nu se înscrie în zona de granulozitate prevăzută pentru părţile fine. Diferenţa faţă de limitele admisibile este de 25% pe strada Sportului, respectiv de 44% pe strada Petru Maior. De altfel, s-a constatat folosirea a două tipuri de agregate naturale de carieră diferite.

Degradare în ritm accelerat

În final, s-a calculat indicele de degradare al fiecărei străzi şi s-a constatat că starea de degradare este diferită.

Cu un indice inferior cifrei 5, însemnând o stare „foarte bună“ a carosabilului (la suprafaţă), a fost cotată doar 14,28% din lungimea străzii Petru Maior şi nici un metru de pe Sportului! Cu „bună“, respectiv indice de degradare între 5 şi 7,5, a fost notată 66,67% din Sportului şi 14,28% din Petru Maior. Iar cu indice aflat în intervalul 7,5-13, adică stare „mediocră“ – 33,33% din strada Sportului şi 71,44% din strada Petru Maior. Iar toate aceste stări de degradare se înregistrează la doar un an de la recepţia finală a lucrărilor efectuate pe străzile Sportului şi Petru Maior! Străzi care, nu-i aşa?, au beneficiat de „lucrări ce corespund din punct de vedere calitativ“, după cum spuneau cei numiţi de administraţia Stepanescu-Crina în comisia de recepţie.