Impactul social al proiectului cu cea mai mare finanțare europeană atrasă la Caransebeș

Liceul Tehnologic Decebal este partener în proiectul de 24 de milioane de lei „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, alături de Primăria municipiului și alte organizații, asociații și instituții din urbea de pe Timiș și Sebeș.

Cum una dintre prioritățile proiectului este creșterea ratei de școlarizare și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, la Liceul Tehnologic Decebal se vor organiza cursuri de formare. În acest scop, sălile de clasă pentru efectuarea cursurilor s-au amenajat în corpul B al liceului, în ultimele două luni, ne-a precizat directorul unității școlare, Mărioara Iova.

„Proiectul prevede o formare a caransebeșenilor din mediile defavorizate. Formarea elevilor este atât profesională, cât și teoretică. Sălile au fost reabilitate, geamurile reparate, am primit mobilier nou prin Crucea Roșie, eu spun că avem condiții de desfășurare a orelor de curs chiar foarte bune. La noi sunt înscriși 300 de copii și tineri de la clasa 0, până la liceu, aceștia din urmă se vor forma la agenții economici și vor primi diplome de calificare”, ne-a declarat directorul Liceului Decebal, prof. Mărioara Iova.

Proiectul prevede realizarea a minimum 50 stagii de ucenicie de către persoanele din grupul țintă.

„Pe parcursul următorilor ani, vom avea un program de tip școală după școală, vom asigura servicii sociale prin intermediul unui centru de zi și vom oferi consiliere tinerilor pentru dezvoltarea de noi abilități și cunoștințe menite să faciliteze integrarea acestora în comunitate. Am identificat 4 comunități, în Balta Sărată, Tudor Vladimirescu, Strada Liliacului și fostul Spital de Psihiatrie din Țarinei, și pentru aceste comunități se vor crea condiții decente prin reabilitarea locuințelor și extinderea lor acolo unde spațiul permite”, ne-a declarat Gabriela Bănăduc, managerul de proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 24.120.320,06 lei, iar perioada de desfășurare este până în luna august 2020. Primăria Caransebeș a implementat proiectul împreună Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare, iar la buna desfășurare contribuie și Societatea Caritas Caransebeș, alături de Spitalul Municipal de Urgență.