Imobilele din comunele Mehadia și Teregova, integrate în… SICCFI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat procedurile de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor (SICCFI) din 149 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Printre acestea se numără și două comune cărășene: Teregova și Mehadia.

ANCPI a publicat în 17 și 19 aprilie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțurile privind „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în șapte unități administrativ-teritoriale” și „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în 142 de unități administrativ-teritoriale”. Finanțarea acestor servicii, potrivit unui comunicat de presă al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI Caraș-Severin), este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.


Achizițiile se desfășoară pe loturi, astfel: șapte unități administrativ-teritoriale împărțite în patru loturi cu o suprafață totală estimată de 136.984 de hectare; 142 de unități administrativ-teritoriale împărțite în 142 de loturi cu o suprafață totală estimată de 138.128 de hectare. Cele două proceduri vor fi finalizate cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valorile estimate sunt: 17.670.936 de lei fără TVA pentru cele șapte UAT- uri și 146.818.512 de lei (fără TVA) pentru cele 142 de UAT- uri.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale, printre care se află comunele Mehadia (foto) și Teregova, a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Sursă foto: www.facebook.com/Ad.MediamMehadia