Expertizele criminalistice confirmă: Chebuțiu, un mare escroc! Vezi aici cum a prăduit UCMR-ul!

Adrian Chebuțiu și gașca sa infracțională nu au devalizat uzina reșițeană ca niște minți sclipitoare, așa cum apreciază oamenii care au mâncat o pâine pe spatele lor, ci asemenea celor mai mari escroci, falsificând documente!

Inculpaţii Adrian și Lăcrimioara Chebuțiu și mâna lor dreaptă, Adrian Preda, au constituit un grup infracţional organizat în scopul delapidării S.C. UCMR S.A. Procurorii DIICOT nu au niciun dubiu în acest sens. În realizarea acestui plan au fost parcurse mai multe etape, cunoscute de la bun început și bine puse la punct de cei trei.

Prima etapă a constat în înfiinţarea S.C. Hydro Engineering S.A. Prin contractul de privatizare semnat în 2003 se  interzice, printre altele, şi înstrăinarea know-how-ului aparţinând SC UCM Reşiţa SA, numai că inculpatul Chebuțiu a avut alte planuri și, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie din cadrul SC UCMR SA, a participat la constituirea în anul 2005 a mai multor entităţi economice pe scheletul uzinei, unde şi-a desfăşurat activitatea ca administrator unic cu puteri depline şi numitul Adrian Preda.

La data de 28.09.2005 a avut loc o şedinţă a Consiliului de Administraţie de la SC UCMR SA, prezidată de inculpatul Chebuțiu, în care a propus înfiinţarea SC Hydro Engineering SA sub pretextul accesării unor finanţări de la Uniunea Europeană. Ca urmare a acestei şedinţe este întocmită Hotărârea Consiliului de Administraţie cu nr. 28/28.09.2005, semnată de inculpatul Adrian Chebuțiu, care prevede participarea UCM Reșița SA în calitate de asociat la constituirea SC Hydro Engineering cu o cotă de 42 la sută din capitalul social. Până aici, nimic ilegal!  Numai că, așa cum arată procurorii, „în aceeaşi zi apare ca fiind întocmită şi hotărârea nr. 28a/28.09.2005 semnată tot de inculpatul Adrian Chebuțiu, care avea  şi alte prevederi: 1. Externalizarea activităţii de cercetare-proiectare în ştiinţe fizice şi naturale şi dezvoltarea acestei activităţi în cadrul unei entităţi juridice; 2. Participarea UCM Reşiţa SA în calitate de asociat la constituirea SC Hydro Engineering SA cu o cotă de 42 la sută din capitalul social; 3.UCM Reşiţa SA, care deţine know-how-ul în domeniul de cercetare şi dezvoltare, se obligă ca după înfiinţarea noii societăţi să transmită know-how-ul prin punerea la dispoziţie a noii societăţi de tehnologii, documente, schiţe, manuale etc. şi personal tehnic specializat; 4. UCM Reşiţa SA va beneficia de eventualele perfecţionări ce sunt aduse de către SC Hydro Engineering SA, tehnologiilor incorporate şi/sau procedeelor de fabricaţie”.

Documente false

Această a doua Hotărâre a fost folosită de către SC Hydro Engineering SA ca justificare a posesiei asupra Know-how-ului, fapt dovedit inclusiv de prezentarea unei copii a acestei hotărâri organelor de poliţie, cu ocazia percheziţiei la sediul SC Hydro Engineering SA, ca motivare a identificării în acest loc a mai multor documente din sfera know-how aparţinând SC UCMR SA. „Despre această hotărâre nu a avut cunoştinţă niciun membru al Consiliului de Administraţie din cadrul SC UCM Reşiţa SA, iar aspectul prevăzut la pct. 3, precum şi aspectele prevăzute la punctele 4 şi 5 nu au fost discutate în fapt în şedinţa Consiliului de Administraţie sus menţionată şi implicit nu au fost aprobate de către membrii Consiliului. Se reţine că acest fapt rezultă din înregistrarea audio a şedinţei în cauză, coroborate cu declaraţiile membrilor Consiliului de Administraţie al SC UCM Reşiţa SA!”, se mai reține de către DIICOT.

Lăcrimioara Chebuțiu, implicată direct în falsuri!

Șmenurile lui Chebuțiu erau abia însă la început. În procesul-verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din SC UCMR SA din 18.04.2006 se menționează strategia Consiliului de Administrație din SC UCMR SA de a nu se vinde nimic din patrimoniul societăţii și nici de a se înstrăina sub orice formă vreun activ. Chebuțiu, în calitate de președinte, și soția sa Lăcrimioara, în calitate de secretar, nu au prezentat spre ratificare acționarilor  decât hotărârea cu nr. 28/28.05.2005, astfel luând ființă, la data de 14.10.2005, SC Hydro Engineering SA, în care UCM Reșița SA avea o cotă de participare de 42 la sută.

De întocmirea acestor hotărâri s-a ocupat doar secretarul Consiliului de Administrație din acel moment, Gheorghe Popa. Acesta a mărturisit că nu îşi aminteşte ca aspectele din hotărârea 28a/28.09.2005 privind transferul know-howului UCMR SA către Hydro Engineering să se fi discutat în vreo şedinţă CA din cadrul SC UCMR SA, în perioada în care a fost secretar general. Declaraţia acestuia se coroborează cu declaraţiile celorlalţi membri CA participanţi la şedinţă. „De asemenea, martorul Gheorghe Popa mai precizează că atâta timp cât a îndeplinit funcția de secretar de ședințe nu a întocmit două hotărâri pe același subiect şi nu a întocmit niciodată vreo Hotărâre CA sau Hotărâre AGA care să aibă același număr dublat de o literă. Cu privire la procesul-verbal de şedinţă întocmit cu ocazia şedinţei CA din data de 28.09.2005 Gheorghe Popa a arătat că îşi recunoaşte semnătura, însă nu îşi aminteşte de formularea privind transferul know-how-ului SC UCMR SA către Hydro Engineering”, susține Ministerul Public.

Expertiză criminalistică

Acesta este motivul pentru care s-a procedat la efectuarea unei constatări criminalistice. Concluziile acesteia arată cu adevărat cine este Adrian Chebuțiu, care au fost scopurile sale și mai ales cât de sclipitor este în afaceri, așa cum încă îl laudă mulți: „Procesul-verbal al şedinţei din data de 28.09.2005 nu este original, fiind realizat în totalitate prin tehnoredactare computerizată şi imprimare cu ajutorul unei imprimante color cu jet de cerneală; semnăturile preşedintelui CA, Adrian Chebuțiu, şi a Secretarului CA, Gheorghe Popa, sunt tehnoredactate computerizat şi depuse cu ajutorul unei imprimante cu jet de cerneală; impresiunea ştampilei preşedintelui director general al SC UCM REŞIŢA SA este tehnoredactată computerizat şi depusă cu ajutorul unei imprimante cu jet de cerneală. Având în vedere aceste concluzii coroborat cu declaraţia martorului Gheorghe Popa rezultă că procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie din data de 28.09.2005 nu este cel original întocmit cu ocazia acestei şedinţe, ci este unul fabricat în întregime prin tehnoredactare computerizată şi depus ulterior la secretariatul general al SC UCM Reșița SA, de unde a fost predat ca fiind original”.

În ce priveşte hotărârea Consiliului de administraţie nr. 28a/28.09.2005 se menţionează în rechizitoriu şi există la dosarul de urmărire penală declaraţiile unui număr mare de martori care susțin că nu au avut cunoștinţă de ea și că în practica unitară a unității hotărârile nu erau numerotate în subsidiar cu literă mică. Specialiștii SRI au analizat și documentul respective, constatând că „Hotărârea nr. 28a/28.09.2005 ridicată de la SC Hydro Engineering nu a fost tipărită şi ştampilată în acelaşi timp cu Hotărârea 27/28.09.2005, respectiv Hotărârea nr. 28/28.09.2005”.

Etapa a doua

A doua etapă în realizarea planului infracțional a constat în scoaterea totală a SC UCM REŞIŢA SA din structura acţionariatului de la SC Hydro Engineering SA şi rămânerea în structura acestuia doar a societăţilor controlate de inculpatul Chebuțiu. Totul s-a întâmplat foarte simplu, în 28.05.2007, în ședința Consiliului de Administrație din SC UCMR SA, prezidată de Adrian Chebuțiu și soția sa. Procesul-verbal de şedinţă a fost semnat doar de cei doi, fără a fi semnat de încă un membru al Consiliului de Administraţie.  În urma acestei ședinţe a fost emisă hotărârea cu nr. 66/28.05.2007, prin care se menționează că s-a hotărât cesionarea acţiunilor deţinute de SC UCM Reșița SA la SC Hydro Engineering SA către o altă societate și retragerea SC UCMR SA din acționariat cu renunțarea la orice pretenție, de orice natură față de SC Hydro Engineering SA.

Au prostit pe toată lumea?!

Niciun alt membru al Consiliului de Administrație nu a avut habar despre așa ceva. Ulterior, administratorii speciali de la SC UCM Reșiţa SA au identificat o xerocopie după hotărârea CA nr. 66/28.05.2007 în cadrul serviciului financiar, anexată la contractul de cesiune al acţiunilor deţinute de SC UCM Reșiţa SA la SC Hydro Engineering SA. În rechizitoriu se reţine că cei trei inculpaţi au acţionat în mod conjugat pentru a scoate din acţionariatul Hydro Engineering SA și alte societăți din grupul UCM în favoarea unor societăţi la care aceştia aveau interese directe. „Scopul acestor acţiuni a fost crearea unei aparențe de legalitate a însușirii know-how-ului care aparţinea SC UCM REŞIŢA SA în interesul societăţilor controlate de Adrian Chebuțiu. Practic, documentația care reprezintă know-how-ul în speță, nu a fost mutată fizic niciodată de la vechiul sediu, ea găsindu-se pe toată perioada de referință în clădirea fostului Institut de Cercetare și Proiectare. Din această cauză, inculpaților le-a fost ușor să intre și faptic în posesia ei integral, deoarece nu se impunea ridicarea, transportul şi depozitarea dintr-un loc în altul.  Accesul total la această documentație a fost creat doar în favoarea SC Hydro Engineering SA,  inclusiv și prin decizia luată cu ocazia Ședinței CA din 28.05.2007 din SC UCM Reșița SA, de a se vinde întregul patrimoniu al Institutului de Cercetare și Proiectare (clădiri, terenuri, mijloace fixe şi de inventar) către această societate. Mai mult, cei mai mulți specialiști ai acestui institut au fost determinați să-și dea demisia de la SC UCM Reșița SA,  fiind imediat reangajați de SC Hydro Engineering SA. În această situație, SC UCM Reșița SA a rămas și fără suportul uman competent în acest domeniu, fiind în imposibilitatea de a-și crea o bază de cercetare – proiectare – dezvoltare nouă”, susțin procurorii DIICOT.

A treia etapă a jafului

Ultima etapă a constat în activităţi care aveau ca scop  obținerea profitului urmărit  prin activitatea infracțională.  Astfel, chiar în zilele următoare momentului în care SC UCM REŞIŢA SA a fost scoasă din structura SC Hydro Engineering SA, Adrian Chebuțiu, în calitate de preşedinte CA şi director general la SC UCM REŞIŢA SA, a încheiat şi semnat un contract de prestări servicii prin care angajează  SC UCM REŞIŢA SA la plata unor servicii prestate de SC Hydro Engineering SA în legătură cu know-how – ul însuşit ilegal. „În plus, la articolul 10.3 din acest contract este stipulată clauza prin care dreptul de autor asupra serviciilor care fac obiectul prezentului contract (know – how) aparţin executantului, respectiv SC Hydro Engineering SA. Chebuțiu, deşi era la momentul respectiv preşedinte CA şi director general la SC UCM REŞIŢA SA, a acceptat această clauză, acţionând de fapt în detrimentul societăţii pe care o reprezenta”, se mai reține în rechizitoriu.

A luat milioane de euro!

Din datele puse la dispoziție de administratorii speciali ai SC UCMR SA, aflate la dosarul cauzei, SC Hydro Engineering SA a vândut partea de proiectare, în derularea mai multor contracte încheiate în intervalul 2007-2012, pentru care a încasat 29.275.795 lei, adică 6,6 milioane euro. De asemenea, după scoaterea SC UCM REŞIŢA SA din acţionariatul SC Hydro Engineering SA, au fost evaluate un număr de 92 modele industriale, din arhiva Compartimentului de Cercetare, dintre care doar șapte au fost create după înființarea acestei societăți, restul fiind create anterior, precum și niște licențe de calculator și programe, la valoarea de 30.991.143,30 lei. Valoarea modelelor concepute anterior înființării SC Hydro Engineering SA este de 6,734 milioane euro.

Cu documente falsificate și cu oameni pe care i-a dus de nas sau i-a uns bine, cum e cazul liderilor de sindicat, Adrian Chebuțiu, soția sa și executantul Adrian Preda au prăduit efectiv uzina reșițeană, îmbogățindu-se excesiv. UCMR are șansa de a recupera o parte din prejudiciul creat, estimat de DIICOT la zeci de milioane de euro.

Comments

 1. expertiza efectuata de expertii "independenti" din Parchet says:

  1. Atentie, ati preluat si greselile gramaticale din rechizitoriu cand ati dat copy/paste!
  2. Dati-mi voie sa fiu reticent la concluziile unui raport de expertiza efectuat de un expert salariat al Parchetului. Mai vorbim dupa ce se efectueaza o expertiza de catre un expert cu adevarat independent numit de catre instanta.
  3. Rahatul asta pe bat de genul “nu imi amintesc sa fi semnat” sau “nu imi amintesc sa se fi pus in discutia Consiliului de Administratie” din partea membrilor Consiliului, sa-l mancati voi d-lor jurnalisti, ca eu nu-l inghit o secunda! Exista doar doua variante: prima – membri C. de A. au stiut mereu despre aceste hotarari si si-au dat acceptul fiind eventuali complici sau coautori la savarsirea fapelor, si cea de-a doua – au stiut si si-au dat acceptul, dar au primit “imunitate” din partea procurorilor daca declara la dictare ca sa-i incrimineze pe cei care ii urmareau de fapt. Oricum ar fi, faptul ca si-au dat acceptul la vremea respectiva angajeaza din punct de vedere juridic UCMR S.A. Ad absurdum, si daca e sa presupunem ca la momentul respectiv aceste persoane nu au cunoscut despre respectivele hotarari ale C.A., chiar nu au aflat de ele ulterior? Ca doar nu isi desfasurau activitatea in Bangladesh, ci chiar in cadrul UCMR. Sa inteleg ca, pana nu le-au spus procurorii, ei nu au stiut ca UCMR era actionara in cadrul societatii nou-infiintate? Sa fim seriosi…
  3. In cuprinsul rechizitoriului (articolului) se face confuzie intre transmiterea dreptului de proprietate industriala/intelectuala asupra desenelor, modeleor, documentelor, etc., si transmiterea doar a folosintei sau a know-how-ului cu privire la desenele, modelele si documentele respective. Cu alte cuvinte, UCMR nu a instrainat niciodata dreptul de prprietate intelectuala/industriala sau a know-how-ului aferent, ci doar a si-a adus aportul la constituirea S.C. Hydro Engineering S.A. cu FOLOSINTA asupra acestor active. Prin urmare, este gresita concluzia din articol ca a fost instrainat know-how-ul!
  4. Faptul ca, ulterior, fosti angajati din cadrul UCMR s-au angajat in cadrul Hydro Engineering nu constituie nimic ilegal cum se lasa sa se inteleaga in rechizitoriu, pardon… in articol. Mai mult, daca UCMR nu mai putea sa desfasoare respectivele activitati, nimic nu interzice sa contracteze efectuarea lor de o alta societate comerciala, fie ea si una in care a fost UCMR actionar in prealabil.
  5. Problema juridica e una simpla: daca membri Consiliului de Adm. si-au dat acordul pentru respectivele hotarari, nu a fost incalcata nicio norma penala, vointa UCMR in incheierea respectivelor acte juridice fiind angajata in mod valabil. In cel mai rau caz, ar putea fi antamata raspunderea administratorilor intr-o eventuala procedura a insolventei. De aceea este foarte important pentru procurori ca ceilalti membri ai C.A. sa dea din umeri si sa sustina ca ei nu au stiut despre respectivele hotarari sau ca nu au stiut ce au semnat. Problema e ca par incredibile aceste sustineri, ba chiar ridicole.
  6. Prin urmare, inculpatul si nevasta lui nu “au prostit pe toata lumea”, ci au s-au prostit impreuna cu totii. Parerea mea e ca hotararile au fost luate in cunostinta de cauza de catre toti membri C.A. si ca ori ar trebui sa fie cu totii inculpati in dosar, ori nu ar trebui atrasa raspunderea penala a niciunuia intrucat asa au hotarat acestia pt UCMR, iar eventualele diferende sa fie solutionate de instantele civile/comerciale.

 2. Preda-tor says:

  infractorul ala de Adrian Preda mi se lauda prin 2008 cu noul lui BMW de peste 500CP, cu scaune de piele, in timp ce pitipoanca sa jubila studiindu-ma plina de mandrie nedisimulata atunci cand laudam din politete masina.

  stiam, desigur, ca e un infractor. tocmai de-aia am si fost f. precaut cata vreme am fost nevoit sa fac afaceri cu el.

  bine ca am scapat de un asemenea figurant!!