EXCLUSIV: Primăria Reşița, nu doar cu conturile poprite! Şi cu amenințare europeană de infringement!

Consiliul Local Reşiţa a adoptat Planul de Mobilitate Urbană, document prin care se angajează să înlăture „ajutorul de stat mascat” acordat firmei Spedition Ro-A Tir.

Situaţia în care se află Primăria Reşiţa a fost deja prezentată de către Express de Banat, reporterii noştri reuşind să afle şi motivul pentru care foştii edili, Mihai Stepanescu şi Ioan Crina, nu au mai plătit subvenţiile către Spedition Ro-A Tir.

Din anul 2013 şi până astăzi, Primăria Reşiţa a adunat peste 5 milioane de lei datorie la firma de transport în comun, debite care, în mare parte, provin din plata subvenţiilor, datorită faptului că Primăria Reşiţa, prin contractul de delegare de gestiune, a angajat o schemă de subvenţionare mult mai densă decât o permit regulamentele comunitare. Cum oraşul era sub ameninţare de infringement şi putea pierde toate finanţările europene, cei doi au sistat orice plată de acest tip spre Ro-A Tir. Numai că firma a dat Primăria în judecată şi a obţinut executarea silită pentru 2,2 milioane de lei!

Habarnismul administraţiei social-democrate a municipiului

HCL 178 din 8 iunie 2011, a Consiliului Local Reşiţa, aprobă atribuirea în gestiune delegată a  serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Reşiţa, prin licitaţie publică deschisă, aprobă studiul de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului public de transport călători, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport călători, precum şi documentele necesare prestării serviciilor de transport: Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local în municipiul Reşiţa, Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local, Programul de circulaţie al mijloacelor de transport public de persoane.

Contractul de Servicii publice este încheiat în septembrie 2011, pentru o durată de 6 ani, între un operator privat, S.C. SPEDITION  RO-A TIR S.R.L., şi Consiliul Local al Municipiului Reşiţa. Aici apare prima problemă: „specialiştii” Primăriei care au întocmit acest contract habar nu aveau de prevederile UE în acest domeniu şi mai ales că acesta nu este conform cu prevederile Regulamentului European 1370/2007.  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, care abrogă Regulamentele (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, defineşte modul în care autorităţile competente pot acţiona în domeniul transportului public de călători, astfel încât să garanteze prestarea de servicii de interes general. De asemenea, acest regulament stabilește şi condiţiile în care autorităţile competente, atunci când impun sau contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

Astfel, aşa cum contractul existent se prezintă astăzi, valoarea compensației acordate operatorului nu respectă prevederile Anexei la regulament. „Atâta timp cât această situaţie persistă şi contractul nu este aliniat la prevederile europene, Municipalitatea pe de o parte își asumă riscul primirii în orice moment a unui infringement privind concurenta neloială pe piață, prin existenţa supracompensării, iar pe de altă parte, nu va beneficia de finanțare europeană pentru înnoirea parcului de mijloace de transport. În plus, fără existenţa unui contract conform cu Regulamentul, se pune problema existenţei ajutorului de stat și necesității de notificare pentru accesarea de fonduri europene și pentru infrastructură sau alte proiecte din acest domeniu”, prevede expres Planul de Mobilitate!

S.O.S., transportul public!

Prin urmare, asigurarea existenţei unui contract de servicii publice (CSP) conform cu regulamentul 1370/2007 și care să constituie un element eficient de monitorizare a calităţii serviciului este o problema urgentă şi de maximă importanţă în gestiunea problematicii transportului public la nivelul municipiului, concluzionează specialiştii de la SC Metroul Bucureşti SA, care au făcut această analiză. Pentru a asigura trecerea în cât mai scurt timp la acest contract conform Regulamentului 1370/2007, municipalitatea va avea în vedere acţiuni pregătitoare.

Mai exact. Primăria Reşiţa trebuie să se preocupe de postarea cât mai repede a unui anunţ de intenţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu privire la intenția de atribuire prin procedură competitivă a contractului de servicii publice, astfel încât aceasta să se realizeze cu un an înainte de data încheierii viitorului contract. Data-limită de postare a anunțului este august 2016. Asta dacă nu cumva primăria are în intenţie, aşa cum anunţa primarul Popa, înfiinţarea unui serviciu propriu de transport în comun. Şi tot specialiştii recomandă ca noul contract să aibă prevăzută ca obligație de serviciu prestarea serviciului pe noile trasee de transport public reieșite din PMUD. În acest timp, operatorul va activa pe vechiul contract, „dar care trebuie adiționat astfel încât să corespundă cât mai mult regulamentului 1370/2007 și să ofere accesul la finanțare europeană pentru municipiul Reşiţa”, mai recomandă specialiştii. Respectiva anexă la contract ar trebui să realizeze adaptarea acestuia la modelul propus la nivel național cât mai mult posibil, astfel încât „să se minimizeze riscurile de supracompensare a operatorului și riscul de ajutor de stat incompatibil în cazul oricărei finanțări europene pentru proiecte în domeniul mobilității şi oferă oportunitatea municipalităţii de a obţine fonduri pentru achiziţia de mijloace de transport cât mai curând”.

Risipa de bani publici pentru firma respectivă este excelent prinsă de realizatorii aceluiaşi Plan de Mobilitate: „în mod deosebit este necesară separarea evidenţei contabile a veniturilor şi costurilor activităţii de transport public care constituie Obligaţia de Serviciu Public (OSP), calculul corect al veniturilor din diferenţele de tarif şi aplicarea unui procent de profit rezonabil. În paralel, celelalte acțiuni de pregătire a unui viitor contract, ce va fi semnat în august 2017, trebuie să fie desfășurate”.

publicitate si promovare online banner maxagro
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/