EXCLUSIV. A vândut pe nimic secretul celor 2,5 miliarde de euro de la Moldova Nouă!

Iacob Chișărău a fost trimis în judecată și condamnat în primă instanță la doi ani și jumătate de pușcărie pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații! Ce fel de informații secrete?! Hărțile zăcămintelor din zona Moldova Nouă! De ce au plătit șpagă spionii ruși din spatele unei firme elvețiene pentru aceste informații clasificate?! Pentru că în subteran s-ar găsi vreo 2,5 miliarde de euro, după cum susțin cei care cunosc secretele minelor de la Moldova Nouă!

S.C. MOLDOMIN S.A. are în structura sa un singur acţionar, acesta fiind Statul Român, prin Ministerul Economiei. Societatea a fost înființată în 2001, prin divizarea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului, având ca obiect principal de activitate exploatarea minereului cuprifer. Până în 2001,  MOLDOMIN a funcționat sub mai multe denumiri și forme de organizare: întreprindere, exploatare sau filială. Istoria exploatării de cupru de la Moldova Nouă începe însă mult mai devreme, în 1965, când se înființează „Întreprinderea Minieră Moldova Nouă”. În 1969 a fost reorganizată activitatea de extracție și preparare a minereurilor neferoase prin înființarea Centralei Minereurilor Deva, în componența căreia a intrat și Întreprinderea Minieră Moldova Nouă, care și-a păstrat obiectul de activitate și personalitatea juridică. În 1990, prin H.G. 1287, Centrala Minieră Deva s-a transformat în Regia Autonomă a Cuprului Deva, din care făcea parte și Întreprinderea Minieră Moldova Nouă, aceasta păstrându-și în continuare personalitatea juridică. Ulterior, odată cu intrarea în vigoare a H.G. 808 din 1998, prin reorganizare, a fost înființată Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului, în componența căreia intra și Întreprinderea Minieră Moldova Nouă, sub denumirea de Filială de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase SC MOLDOMIN SA. Ca societate independentă, SC MOLDOMIN SA s-a înființat la 1 ianuarie 2001. Opt luni mai târziu, între ANRM și SC MOLDOMIN SA au fost încheiate licențele de concesiune pentru două exploatări: exploatarea resurselor/rezervelor minerale din zăcământul de minereu de cupru Moldova Nouă – Mina Centrală (SUVOROV și VALEA MARE) și exploatarea resurselor/rezervelor minerale din zăcământul de minereu de cupru cu conținut scăzut MOLDOVA NOUĂ – CARIERA DE BANATITE.

Prin H.G. nr. 427 din 2002 au fost aprobate licențele de concesiune a activității miniere de exploatare a minereului de cupru, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și SC MOLDOMIN SA, în calitate de concesionar, în perimetrele Moldova Nouă – Mina Centrală (Suvorov și Valea Mare) și Moldova Nouă – Cariera de banatite. Mina Centrală a fost închisă prin H.G. nr. 1008/2006, act normativ care a aprobat închiderea definitivă şi monitorizarea factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere aflate în patrimoniul mai multor companii naționale și societăți comerciale, printre care și SC MOLDOMIN SA.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză de DNA a rezultat următoarea situaţie de fapt: prin cererea introductivă înregistrată pe rolul Tribunalului Caraş – Severin în 3 iunie 2010, reclamantul creditor Agenția Națională de Administrare Fiscală a solicitat să se constate că S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă se află în stare de insolvenţă şi împotriva acesteia să se dispună deschiderea procedurii insolvenţei. Prin Sentința comercială din 4 noiembrie 2010 a Tribunalului Caraș Severin s-au admis cererile introductive formulate de către reclamanţii creditori, dispunându-se deschiderea procedurii insolvenţei. În iunie 2011, lichidatorul judiciar al S.C. MOLDOMIN a întocmit caietul de sarcini privind valorificarea bunurilor din patrimoniul societății. Caietul de sarcini a fost cumpărat de mai multe societăți comerciale, printre care și MINECO AG din Elveția. Firma elvețiană și-a desemnat un împuternicit să îndeplinească în numele societății toate formalitățile necesare în relația cu SC MOLDOMIN SA, lichidatorul judiciar, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și alte instituții de stat sau factori de decizie, cu privire la vizita de lucru a echipei MINECO la SC MOLDOMIN SA și accesul integral la baza de date și la toate informațiile și documentele necesare. De asemenea, a fost mandatată și persoana care să semneze Acordul de Confidențialitate (dacă era cazul), precum și toate celelalte documente, formulare, cereri scrise.

Prin adresa înregistrată la SC MOLDOMIN SA în 18 aprilie 2011, MINECO a transmis lista cu personalul de studiu și analiză al firmei care urma să efectueze o vizită la SC MOLDOMIN SA, în perioada 26.04 – 08.05.2011. Ca urmare a solicitării MINECO şi conform procedurii, SC MOLDOMIN SA a cerut Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri acordul cu privire la vizita specialiștilor firmei MINECO AG, cu acces la informații clasificate secrete de serviciu, pentru obținerea de date necesare participării la viitoarea licitație. În adresa respectivă se menţionează că între S.C. MOLDOMIN S.A. şi A.N.R.M. există un acord de confidenţialitate semnat în anul 2007. Ministerul Economiei, la data de 19 aprilie 2011, a aprobat acreditarea privind accesul persoanelor române/străine în obiectivele, sectoarele și locurile care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de serviciu / activităților cu caracter special în perioada 26.04 – 08.05.2011, pentru toate cele patru persoane nominalizate în adresa celor de la MINECO. La data de 29 aprilie 2011, SC MOLDOMIN SA a solicitat şi Agenției Naționale pentru Resurse Minerale acordul cu privire la vizita specialiștilor firmei MINECO AG, în perioada 26.04 – 08.05.2011, cu acces la informații clasificate secrete de serviciu, pentru obținerea de date necesare participării la viitoarea licitație organizată de lichidatorul judiciar.

În adresă se menționează: „între SC MOLDOMIN SA și ANRM există un acord de confidențialitate semnat în anul 2007. În baza acestui acord se va încheia între MINECO AG și SC Moldomin SA un acord de confidențialitate, pe care vă rugăm să-l avizaţi”.

La data de 04 mai 2011, Agenția Națională pentru Resurse Minerale a aprobat vizitarea și accesul, pentru informare, la datele tehnice și economice ale SC MOLDOMIN SA, a specialiștilor firmei MINECO AG. Totodată, s-a comunicat faptul ca accesul la datele tehnice și economice să se facă numai după încheierea unui acord de confidențialitate cu MINECO AG, transmis la Agenția Națională pentru Resurse Minerale împreună cu lista documentelor și documentațiilor care conțin date și informații din Fondul Geologic Național. „După cum lesne se poate observa, spun procurorii anticorupție, S.C. MOLDOMIN S.A. a solicitat acordul A.N.R.M. la data de 29.04.2011, dată la care a şi permis accesul reprezentanţilor MINECO la documente clasificate, deşi la acea dată nu exista acordul A.N.R.M. (acest acord a fost comunicat societăţii MOLDOMIN S.A. la data de 04.05.2011). La data de 9 mai 2011, SC MOLDOMIN SA a comunicat Agenției Naționale pentru Resurse Minerale faptul că în data de 29 aprilie 2011 a avut loc vizita specialiștilor firmei MINECO AG pentru documentare în vederea participării la licitație și a înaintat acordul de confidențialitate pentru utilizarea datelor și informațiilor geologice încheiat între SC MOLDOMIN SA și MINECO AG, precum și lista documentelor pe care societatea le-a pus la dispoziție potențialului investitor”.

La data întocmirii acordului de confidenţialitate, 29 aprilie 2011, S.C. MOLDOMIN S.A. le-a permis reprezentanţilor MINECO AG să studieze documente clasificate în legătură cu zăcămintele de minereu de cupru existente în perimetrul de exploatare Moldova Nouă – Cariera de Banatite, dar şi documente clasificate privind perimetrul Moldova Nouă – Mina Centrală! Apoi, prin cererea de fotocopiere documente, din aceeaşi zi, reprezentanții MINECO au solicitat fotocopierea mai multor documente existente în Camera de Date a S.C. MOLDOMIN S.A., privind Mina Centrală (Suvarov) şi perimetrul de exploatare Mina Centrală (Suvarov). „Din conţinutul cererilor respective rezultă cu certitudine că au fost solicitate şi au fost remise, în copie, documente în legătură cu Licenţa pentru exploatarea resurselor / rezervelor minerale din zăcământul de minereu de cupru Moldova Nouă – MINA CENTRALĂ (Suvorov şi Valea Mare)”, a reținut DNA. Licenţă de exploatare ce a fost retrasă de A.N.R.M. ca urmare a faptului că, prin H.G. nr. 1008/2006, MINA CENTRALĂ a fost închisă! În consecinţă, directorul general Chișărău nu avea dreptul să permită accesul reprezentanţilor MINECO AG la documente clasificate în legătură cu zăcământul de minereu de cupru din Mina Centrală (Suvorov şi Valea Mare) şi cu atât mai puţin remiterea în copie a unor astfel de documente! De altfel, reprezentanţii investitorului MINECO AG au fost acreditaţi de Ministerul Economiei și Comerţului şi au avut acordul A.N.R.M. numai pentru studierea şi fotocopierea de documente privind date geologice pentru perimetrul Moldova Nouă – Cariera de Banatite.

„Cele două instituţii ale statului menţionate (Ministerul Economiei și Comerțului şi A.N.R.M.) nici nu puteau acredita / autoriza studierea / fotocopierea unor documente în legătură cu Licenţa pentru exploatarea resurselor / rezervelor minerale din zăcământul de minereu de cupru Moldova Nouă – MINA CENTRALĂ (Suvorov şi Valea Mare), deoarece această licență a fost retrasă odată cu închiderea minei. (…..) Interesul crescut al investitorului MINECO AG vizavi de perimetrul Suvorov se datorează informaţiilor primite de la directorul general al S.C. MOLDOMIN S.A., Iacob Chișărău, în sensul existenţei unui zăcământ bogat de cupru în acest perimetru”, au arătat procurorii DNA în dosar.

În septembrie 2011, în urma procedurilor de valorificare a bunurilor din patrimoniul SC MOLDOMIN SA, efectuate de lichidatorul judiciar, a fost desemnat câștigător grupul de societăți MINECO AG din Elveția. Valorificarea bunurilor imobile s-a făcut prin negociere directă! Obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare l-au constituit bunurile imobile aparținând SC MOLDOMIN SA, precum și transferul Licenței de exploatare a minereului cuprifer pentru perimetrul Moldova Nouă – Cariera de Banatite.

A dat miliarde de euro pe nimic!

De ce le-a vorbit Chișărău celor de la MINECO despre adevărata valoare a zăcămintelor de la Moldova Nouă și, mai ales, de ce le-a oferit date strict secrete?! Pentru bani!

„Directorul general al S.C. MOLDOMIN S.A. a pus la dispoziţia reprezentanţilor MINECO AG date şi informaţii clasificate despre perimetrul Mina Centrală – SUVOROV, în mod cu totul interesat de obţinerea unei funcţii în cadrul societăţii MINECO, având în vedere că societatea MOLDOMIN se afla în insolvenţă, iar bunurile au fost scoase la licitaţie. Pentru serviciile sale, Chișărău a fost recompensat de S.C. MINECO, recompensa constând în angajarea acestuia pe o perioadă nedeterminată. Inspectoratul Teritorial de Muncă București a comunicat faptul că Iacob Chișărău a fost angajat cu începerea activității în data de 05.12.2011, pe perioadă nedeterminată, cu o normă de patru ore pe zi, în funcția de inginer minier, iar la data de 25.02.2013, contractul de muncă a încetat.  Iacob Chișărău a fost remunerat cu suma de aproximativ 2.000 lei/lună, în perioada decembrie 2011 – aprilie 2012, așa cum rezultă din extrasele statelor de plată. Se impune precizarea că în anul 2012 a fost arestat şi condamnat la pedeapsa închisorii cu executare, într-o cauză penală instrumentată tot de Direcţia Naţională Anticorupţie”, au explicat procurorii anticorupție. E vorba despre dosarul în care Chișărău l-a mituit pe vicepreședintele Curții de Apel Timișoara de la acea vreme, Cătălin Șerban, tot pentru favorizarea MINECO!

Adevărata valoare a zăcămintelor de la Moldova Nouă, spunea Șerban Stan, fost lider de sindicat, ar fi de peste 2,5 miliarde de euro, în condiţiile în care nu sunt cercetate în totalitate! „Nu putem divulga ceea ce avem: aur, argint, metale rare, molibden, folosit în industria de armament. Molibdenul e 22.000 de dolari tona!”, explica acesta pentru emisiunea „În premieră”.

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV. Secretele de stat vândute spionilor ruși i-au băgat fie în pământ, fie în pușcărie!