(E) Campionul Adrian Dacica reorganizează sportul românesc!

Sportul forjează caracterele celor care îl practică și inspiră o națiune întreagă. Avem în vedere reclădirea și relansarea unui sistem național de educație și sport care cuprinde educația fizică, sportul școlar și universitar, sportul de masă, sportul de performanță și exercițiile fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

Sportul de masă este baza fenomenului, iar cel de performanță, finalitatea sa, prin exprimarea rezultatelor la nivel național și internațional. Interdependența lor evident trebuie să se manifeste concomitent la toate capitolele care contribuie la buna lor desfășurare: resurse umane, finanțare, competiții, știința sportului.

Câteva dintre obiectivele candidatului PNL Caraș-Severin pentru Camera Deputaților, Adrian Dacica, privind reorganizarea sportului românesc, ar fi:

  • Corelarea, revizuirea și reproiectarea legislației actuale, în paralel cu inițierea dezbaterii publice privind elaborarea Codului Sportiv

  • Stimularea practicării sportului prin facilitarea accesului unui număr cât mai mare de cetățeni la activitățile sportive, prin interelaționarea între diferite subsisteme, instituții și structuri sportive

  • Încurajarea accesului la finanțări nerambursabile europene și a parteneriatelor public-privat atât pentru investiții în domeniul sportului, cât și pentru implementarea de programe sportive

  • Dezvoltarea sistemului medical de specialitate

  • Dezvoltarea activităților sportive pentru persoanele cu dizabilități, atât pe linia sportului de masă, cât și pe cea a sportului de performanță

  • Organizarea de competiții școlare în scopul acomodării tinerei generații cu regulile și valorile competiției: respect, fair-play, spirit de echipă

  • Creșterea acesului populației la activități sportive organizate de direcțiile județene de sport și tineret

  • Promovarea sportului universitar prin organizarea de competiții între universități și centre universitare, dar și sprijinirea acestora în competiții internaționale.