DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.04.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 27.04.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.04.2018.

2. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  10.04.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Truică Arsenie Adrian și declararea ca vacant a locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

4. – Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018 și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.58/28.02.2018 cu privire la  inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de taxare a staționării și parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeș, aprobat prin HCL nr.56/2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.-  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului de transport public local de persoane, aprobat prin HCL nr.97/30.03.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

8.- Proiect de hotărâre privind desființarea unui post de bibliotecar, IA din cadrul Bibliotecii Municipale ,,Mihail Halici” și înființarea unui post de referent IA la Compartimentul Administrativ, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

9.- Intrebari.Interpelari

10.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.