Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 24.09.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi anexa la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de ședința, pe baza semnăturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONTRASEMNEAZĂ

PRIMAR, Felix-Cosmin Borcean

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ, Ana Bratu

Anexă la Dispoziția nr. 675 /18.09.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019, ora 15.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 1212 mp, identificata în CF nr. 39893 Caransebeș nr. cad.39893, situată în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ,,Toamna la Gugulani – 2019″ , ediția a X-a, ce va avea loc în perioada 03-06 octombrie 2019, în Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

5. – Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, Arhimandritului Iustinian Ionel Tibil – Starețul Manastirii Teiuș din Caransebeș.

Iniţiator: Bogdea Constantin Florin

Prezintă: Bogdea Constantin Florin

6. – Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, sportivului Alexandru Matei, component al Lotului Olimpic Roman de Judo.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru functiile publice și contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes și a Regulamentului de Organizare și funcționare a acesteia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8. – Întrebări.Interpelări

9. – Diverse.

CONTRASEMNEAZA ,

PRIMAR, Felix-Cosmin Borcean

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEȘ, Ana Bratu