DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(2), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 18.03.2019, ora 16.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019.

2. – Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 27.02.2019.

3. – Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 126 din 30.05.2017 privind angajamentul Consiliul Local de asigurare a finantarii proiectului ,,Modernizare corp A, recompartimentare iterioara a etajelor 2,5,6,7,8 , refacere sarpanta , constructia statiei producere oxigen medicinal, aer comprimat si a retelelor de fluide medicinale aferente, modernizare a blocului operator conform normelor ATI si ISU – Faza I”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean                                   Ana Bratu

 

 

 

Caransebes

Data:14.03.2019