Dispoziție privind convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.06.2021

picnic iulius1000x100

Dispoziție privind convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.06.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

leader board 728 x 90 px

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.06.2021, ora 14.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. – Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. ..…../ 09.06.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 09.06.2021

1. – Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 09.06.2021.

2. – Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.05.2021.

3.- Proiect de hotarare privind participarea municipiului Caransebes ca membru fondator al Asociației CLUSTER INOVATIV PENTRU TEHNOLOGII AEROPURTATE AVANSATE – INOAIRTECH si aprobarea statutului asociatiei.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate a gestiunii delegate ca modalitate de organizare a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare și a documentaţiei de atribuire privind Contractul de delegare a gestiunii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1