Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară