Din octombrie, reșițenii pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței

cereri caldura
Cuib de vise 1000x100

În perioada 03 -15 octombrie, reșițenii pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de încălzire, la Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei.

Persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depășește 1.386 de lei – în cazul familiei –, respectiv 2.053 de lei – în cazul persoanei singure, pot depune cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023.

Persoanele care se încadrează în aceste categorii vor ridica cererea de la ghișeul Direcției de Asistență Socială, situat pe Str. Piața Republicii nr. 44, iar după completare o vor depune împreună cu declarația pe propria răspundere la același ghișeu. Cererile se primesc în perioada 03 -15 octombrie, însă solicitările se pot depune și ulterior, pe parcursul sezonului rece, până la data de 20 a lunii, transmit reprezentanții Direcției de Asistență Socială.

STPT job 1000x200

Cererile vor fi însoțite de următoarele acte:

  • Factura de gaze naturale (a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale);
  • Factura de energie electrică (a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică);
  • Copie acte de identitate pentru toți membrii familiei: B.I/C.I cu adresa pentru imobilul pentru care se solicita ajutorul, respectiv certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani;
  • Copie xerox după actul de proprietate, certificat moștenitor/contract de vânzare – cumpărare/contract de închiriere/contract de donație/ contract cu clauză de abitație/contract de comodat/contractul de întreținere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;
  • Copie xerox după cartea de identitate sau talonul autoturismului ( pentru posesorii de autoturisme);
  • Adeverința de la Asociația de locatari/proprietari, în care se certifică nominal persoanele care locuiesc și sunt înscrise în cartea de imobil sau chitanța privind plata gunoiului menajer eliberată de SC BRANTNER SA pentru situațiile unde nu există asociație de proprietari;
  • Pentru minorii cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc împreună cu bunicii fără a exista o hotărâre judecătorească privind încredințarea minorilor, pentru aceștia se va prezenta declarație notarială a părintelui/părinților că minorii în cauză locuiesc la domiciliul bunicilor sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situația existentă.
  • Acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă, cupoane de pensii, cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, cupoane indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap, alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare, acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, renta/subvenție agricolă etc.
  • Adeverință eliberată de către Serviciul Public Direcția Impozite și Taxe din care să rezulte bunurile mobile și imobile impozabile deținute de către familie sau persoanele singure, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/