Dezvoltarea locală, plasată sub responsabilitatea comunității prin două cursuri de formare destinate GAL-urilor urbane

Asociația Nevo Parudimos, în calitate de membru ERGO (European Roma Grassroots Organisations Network), în parteneriat cu Federația Națională a GAL-urilor Urbane a organizat, în perioada 28 noiembrie-5 decembrie un training pentru actorii locali și pentru echipele Grupurilor de Acţiune Locală Urbane.

Temele dezbătute au fost Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) şi posibilitățile de dezvoltare a accesului la fonduri disponibile prin programul DLRC pentru romi.

Întâlnirea din Timișoara a avut loc în 28-29 noiembrie, iar cea din București  în 4-5 decembrie.

Evenimentul și-a propus promovarea implementării principiilor DLRC, precum şi aplicarea acestor principii şi obiective în vederea creşterii capacităţii organizaţiilor comunităţilor de romi si a indivizilor membri în GAL-urile Urbane de a influenţa pozitiv implementarea transparentă a strategiilor de dezvoltare locală a GAL-urilor Urbane şi, nu în ultimul rând, combaterea excluziunii sociale.