Dezinteres și bani cheltuiți fără noimă într-o instituție din subordinea Consiliului Județean

Sume importante cheltuite fără rost, contracte încheiate cu terți, deși personalul angajat avea de îndeplinit aceleași atribuții și lucrări de mântuială pe care nu le mai verifică nimeni. Toate au ieșit la iveală în urma unui control efectuat la o instituție din subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin.

În urma controlului efectuat la Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița au ieșit la iveală o serie de nereguli. Pe unele dintre ele vi le-am prezentat săptămâna trecută în articolul SCANDALOS! Raport revoltător al Curţii de Conturi! La azilul de bătrâni din Reșița nu există măsură!Însă problemele nu se opresc doar la achiziții de dulciuri fără sens și donații măsurate cu sacii și cutiile, ci abaterile par mult mai grave, conform raportului Camerei de Conturi a Județului Caraș-Severin, semnat de directorul Florin-Cristian Cruceru.

Materiale de construcții cu destinație necunoscută

Nimeni nu contestă faptul că azilul de bătrâni, la fel ca orice clădire, necesită reparații interioare și exterioare. Însă atunci când ele se fac fără a îndeplini toate prevederile legale, atrag atenția. Așa s-a întâmplat în cazul achiziționării unor materiale de construcții în anii 2015 și 2016. Este vorba, printre altele, despre gresie, adeziv, parchet sau plintă, pentru care există două facturi (16 noiembrie 2015 și 12 august 2016), cu o valoare totală de 3.656,37 de lei.

Curtea de Conturi spune că „atât achiziționarea materialelor, cât și consumul acestora au fost înregistrate în evidența contabilă doar în baza facturii de achiziție, nefiind anexate la dosar și alte documente din care să rezulte necesitatea materialelor achiziționate. Nici în timpul misiunii de audit nu au fost prezentate auditorilor publici extern note de fundamentare, schițe din care să rezulte necesarul de materiale ce s-a achiziționat și nici situații de lucrări sau procese verbale de recepție din care să rezulte că materialele achiziționate au fost puse în operă sau că lucrarea a fost efectuată”.

Lucrări cu alții! Angajații căminului nu sunt buni?

Același control a scos la iveală faptul că anumite lucrări de reparații s-au făcut prin contractarea unei firme, deși instituția are personal calificat pentru astfel de activități. În fapt, în anii 2015 și 2016 s-au cheltuit 3.036,40 lei către firma SC MVR Raval SRL pentru reabilitarea unor mese, scaune și birouri.

„De menționat că, potrivit statului de funcții, entitatea are angajat personal calificat (tâmplar, lăcătuș, sudor constructor) și achiziționează diverse materiale pentru întrețineri și reparații și prin urmare nu se justifică executarea și plata din bugetul instituției a acestor lucrări, pentru care nici nu există documente justificative întocmite potrivit normelor legale”, spun inspectorii Curții de Conturi.

Tot la acest capitol, azilul de bătrâni din Reșița a continuat colaborarea cu un PFA pentru servicii de consultanță resurse umane, deși instituția avea angajați cu aceleași atribuții. „Serviciile prestate de către PFA Blejan Ana se regăseau printre atribuțiile cuprinse în fișele postului aferente celor 3 angajați cu funcție de consilieri I ai Compartimentului Juridic și Resurse Umane din cadrul entității”, se arată în același raport. Ba mai mult, „plățile efectuate din bugetul instituției aferente facturilor emise de PFA Blejan Ana sunt plăți nelegale”.

Drumul spre Iad, pavat cu bune intenții

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

În iulie 2016, Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița a încheiat un contract cu SC Aleedo Athis SRL Reșița pentru lucrări de reparații și amenajare terasă și învelitoare, valoarea lucrărilor fiind de 53.486,50 de lei. Lucrările au fost recepționate în luna august, iar în procesul verbal încheiat se constată respectarea condițiilor din caietul de sarcini.

La doar câteva luni distanță, chiar în timpul controlului efectuat de Curtea de Conturi, „echipa de audit a constatat că lucrările executate la terasa circulabilă nu sunt executate corespunzător din punct de vedere calitativ, întrucât, într-o perioadă de cca 5 luni de la recepție au apărut fisuri ale stratului hidroizolant și exfolieri ale stratului de vopsea hidroizolantă pe o mare parte a suprafeței, aproximativ 50%”.

Lucrările au o garanție de 2 ani, așa că firma în cauză are obligația de a remedia orice problemă apărută, conform contractului, pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, reprezentanții căminului par să fi dormit în post. Aceștia „nu au înștiințat executantul asupra acestor deficiențe în vederea remedierii lor, potrivit clauzelor contractuale, pe cheltuiala executantului”, mai spune Camera de Conturi a Județului Caraș-Severin.

Prețuri umflate cu pompa

Pentru lucrări de amenajare și reparații, în anul 2015 au fost cheltuiți 190.045,50 lei. Acestea nu au fost prevăzute în programul de investiții și nici nu au fost aprobate de ordonatorul principal de credite (Consiliul Județean Caraș-Severin). Nu s-a solicitat autorizație de construcție pentru nicio lucrare, iar în lipsa documentației tehnico-economice și a devizului general, „nu pot fi determinate cantitățile de lucrări ce trebuiau executate, costurile lucrărilor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor”, spune Curtea de Conturi.

Strigător la cer este că prețul unor lucrări au fost majorate de aproape 4 ori! Spre exemplu, în unele cazuri, metrul pătrat de faianță a fost montat cu 130,88 de lei, în condițiile în care, spun inspectorii, pe piață valoarea manoperei la metrul pătrat de faianță cu TVA și cote este de 37,20 lei. În total, au fost descoperite supraestimări ale valorii lucrărilor contractate și decontate cu 30.388,03 lei!

„Toate deficiențele prezentate mai sus au condus la prejudicierea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița”, au concluzionat inspectorii.

Camera de Conturi a Județului Caraș-Severin spune că verificările vor fi extinse și se impun demersuri pentru recuperarea prejudiciului. Termenul de realizare a măsurilor prevăzute în urma controlului este 30 iunie.

publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/