Dezastru în agricultura cărăşeană! 50.000 de hectare de suprafeţe arabile, neînsămânţate! Patrimoniul pomicol, condamnat la dispariţie!

Discursurile triumfaliste ale ministrului Agriculturii, Petre Daea, sunt infirmate de realitatea din teren. Un raport oficial realizat la nivel judeţean nu a putut ascunde faptul că agricultura din Caraş-Severin merge din rău în mai rău!

În judeţul Caraş-Severin, conform unei situaţii statistice intitulate „Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2018 (AGR 2A)’’ la data de 30 iunie 2018, suprafaţa agricolă totalizează 386.831 hectare care, după modul de folosinţă, se prezintă în următoarea structură: teren arabil – 129.478 ha, păşuni naturale – 167.839 ha, fâneţe naturale – 77.506 ha, livezi şi pepiniere pomicole – 11.170 ha, vii şi pepiniere viticole – 788 ha, arbuşti fructiferi – 50 ha.

În domeniul vegetal, în acest an suprafaţa arabilă a fost însămânţată cu principalele culturi după cum urmează:

CULTURA
SUPRAFAŢA (HA)
CEREALE PENTRU BOABE
 grâu
17.565
 triticale de toamnă
1.941
orz
1.261
orzoaică de primăvară
87
ovăz de primăvară
435
porumb
20.773
sorg
702
TOTAL CEREALE
42.764
LEGUMINOASE PENTRU BOABE
mazăre boabe
613
PLANTE ULEIOASE
floarea soarelui
5.952
rapiţă
6.383
soia
2.067
TOTAL PLANTE ULEIOASE
14.402
PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE
1
CARTOFI
5.068
LEGUME DE CÂMP ŞI ÎN SOLARII
1.850
SERE
2
CAPŞUNERII
3
TEREN ARABIL RĂMAS NEÎNSĂMÂNŢAT
47.367

Concluzionând că cerealele pentru boabe, respectiv grâul şi porumbul reprezintă ponderea cea mai mare din cadrul culturilor agricole, dar şi că legumele de câmp şi cartofii de toamnă predomină în sectorul gospodăriilor populaţiei, unde în majoritate sunt cultivate pentru consumul propriu, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin pune în final punctul pe i.

„Un aspect negativ este faptul că un procent de 36% din suprafaţa arabilă a judeţului nu a fost însămânţată, fenomen întîlnit în special în sectorul gospodăriilor populaţiei. În ceea ce priveşte pomicultura existentă în judeţ, trebuie să remarcăm faptul că din total patrimoniu pomicol de 11.170 ha, numai 4.397 ha reprezintă livezile pe rod (restul sunt livezi în declin, livezi nou plantate şi teren în pregătire pentru plantaţii pomicole), dar şi acestea sunt slab productive, majoritatea fiind îmbătrânite şi neîngrijite, fapt ce duce la obţinerea unor producţii de fructe diminuată“, arată Nicolae Cristescu, director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin, într-un raport ce va fi supus dezbaterii mâine Colegiului Prefectural.