D’ale sportului

Întortocheate sunt căile minții și ale realității lingvistice a momentului. Se întâmplă, și nu de puține ori, să mă lovesc de ideea respingerii cuvintelor străine, fiind invocată empiric ideea originii păguboase și, implicit, a pericolului transformării românei din cauza unor actualizări bizare. Într-un ciudat chip schizofrenic întâlnesc însă în presă derby, în loc de derbi, hands/hends, în loc de henț, rugby, în loc de rugbi, rugbyst, în loc de rugbist. DOOM2 înregistrează însă formele adaptate la sistemul românesc de scriere; așadar, avem confirmarea oficială că elementele lexematice românești nu sunt simple asocieri intuitive: derbi (pl. derbiuri), henț (pl. hențuri), rugbi, rugbist (pl. rugbiști).

Trebuie să notez totuși că forma derby (pl. derby-uri) apare în DOOM2, fiind chiar prima formă, varianta românească ocupând locul al doilea. Rugby însă este forma ce ocupă locul al doilea în clasamentul preferințelor înregistrate de același dicționar. În cheie interesantă apare rugby în Dicționarul enciclopedic (Marcel D. Popa et al., Editura Enciclopedică): „RUGBY [rágbi], oraș în Marea Britanie (Anglia), pe râul Avon, la 45 km ESE de Birmingham; 62,7 mii loc. (2002). Nod feroviar. Centru comercial. Ind. electrotehnică, constr. de mașini, cimentului, textilă, chimică și alim. Universitate. Muzeu. Celebră școală fondată în 1567 de Laurence Sheriff.”

Englezescului hands nu i se alocă spațiu în dicționare, hends (un soi de adaptare firească) apare ca articol în dicționarele din anii ’60, dicționarele actuale înregistrând doar forma henț. Aproape o notare după ureche a originalului, henț este forma oficială și trebuie tratată și folosită ca atare.

Rugbyst e și el absent din dicționare, prinderea lui în texte sportive de presă nu poate fi, așadar, decât trecută pe panoul cu greșeli. Varianta servită de lucrările lexicografice (vechi și recente) este rugbíst, pl. rugbiști, cuvânt românesc, format pe teren românesc (nu împrumutat!): rugbi + suf. -ist. Trebuie să notez și un comentariu descoperit în ofertantul dexonline: „Considerăm corecte și formele de feminin (rugbistă/rugbiste), întrucât există probe feminine de rugbi, inclusiv la nivel olimpic.” Intruziunea feministă mi se pare ușor amuzantă în condițiile în care suntem o societate care îi acordă prestigiu și încărcătură masculinului (se folosește adresarea: doamnă decan, nu doamnă decană, deși DOOM2 ne hrănește bucuria cu introducerea substantivului feminin), dar trebuie să-i recunosc utilitatea și argumentarea simplă și pertinentă.

De asemenea, e importantă precizarea: rugbíst s.m. (Sport) Jucător de rugbi. [Pron. rui-./cf. it. rugbista], extrasă dintr-un alt dicționar-reper: Dicționar de neologisme (Florin Marcu și Constant Maneca, 1986). Închei cu o altă descoperire: Micul dicționar academic (ediția a II-a, 2010) notează lexemul rugbistic „referitor la rugbi”, o dovadă simpatică a faptului că rugbi mai e și productiv!

Sub același adjectiv să ne fie și săptămâna!