D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie 2018

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3) şi ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 28.11.2018, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea, post mortem, a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”, Episcopului Miron Cristea.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea, post mortem, a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”, Episcopului Martir Dr. Valeriu Traian Frențiu.
3. Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin” Î.P.S. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”, Preasfințitului Alexandru Mesian, Episcop roman unit, greco-catolic al Eparhiei de Lugoj.
5. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 43/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018, modificată și completată.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.45/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F,pe anul 2018, modificată.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș Severin nr 46/16.02.2018 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2018, modificată și completată.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.40/31.03.2009 privind arondarea unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările ulterioare, prin înfiinţarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor în comuna Berzovia.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole din județul Caraș-Severin, pe anul 2019.
11. Proiect de hotărâre privind exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2019, stabilite de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Caraș-Severin (2018-2022).
13. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 152/18.07.2018 privind aprobarea Acordului cadru de colaborare, Acordului de parteneriat, a documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea proiectului „MODERNIZARE DJ 684 RUSCHIȚA-VOISLOVA, LIMITA JUDEȚ TIMIȘ, CONEXIUNE CU JUDEȚ HUNEDOARA”
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 87/26.04.2018 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.148/27.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin, cu modificările și completările ulterioare.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.147/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reșița, cu modificările și completările ulterioare.
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui candidat înscris în lista scurtă pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administratie al S.C. AQUACARAS SA.
19. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, la 9 luni 2018.
20.Intrebări.Interpelări.

Publicat 27.11.2018