Cum poți deveni absolvent al Universității Politehnica Timișoara la distanță

Fii student al UPT oricând, de oriunde și în ritmul tău! În 7 iunie dăm startul pentru concursul de ADMITERE ID/IFR 2021. Optează pentru înscrierea online sau la universitate! Cursurile și tutorizarea, comunicarea, temele și notele sunt administrate online prin platforma Campus Virtual UPT. Activitățile de laborator, seminar și examenele au loc numai în weekend. Cursurile și cadrele didactice, competențele, titlul și profesia sunt aceleași cu studiile de la forma de învățământ la zi. Echipa de Suport dedicată ID/IFR îți stă la dispoziție, atât în perioada de admitere, cât și pe parcursul anilor de studiu.

Te-ai gândit să termini o facultate, însă crezi că timpul nu îți permite? Acum poți deveni student la Universitatea Politehnica Timișoara, indiferent de localitatea sau țara de rezidență, numărul orelor lucrate pe săptămână sau responsabilitățile de zi cu zi.

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfășoară, în perioada următoare, admiterea online pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă. https://elearning.upt.ro/admitere/

leader board 728 x 90 px

ADMITERE 2021

Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare – 100 locuri https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/informatica/

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 50 locuri https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii/

Comunicare și Relații Publice: licență – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării – 75 locuri https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/comunicare-si-relatii-publice/

Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență – ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 60 locuri https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologia-constructiilor-de-masini/

Tipul concursului de admitere

Pentru formele de învățământ ID/IFR, admiterea se desfășoară prin concurs de dosare, criteriul de departajare fiind media de la Bacalaureat. În acest an, procedura de admitere poate fi realizată la alegere atât exclusiv online, cât și fizic, la sediul universității.

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă o diplomă similar ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de studii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă. (conform cu HG607/2014  https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/Acte/HG_607_2014_con%C5%A3inut_format_acte_studii_ciclul%20I.pdf)

Calendar ADMITERE 2021

Înscriere candidați: 07.06.2021- 19.07.2021 (online)

12.07.2021 – 19.07.2021 (fizic)

Concurs de dosare:       19.07.2021

Rezultatele concursului: 19.07.2021, ora 20.00

Confirmări Runda I: 20.07.2021, ora 10.00 – 21.07.2021, ora 16.00

Afișare Runda II: 21.07.2020, ora 19.00

Confirmări Runda II:      22.07.2021, orele 10.00 – 23.07.2021, ora 12.00

Afișare Runda III: 23.07.2021, ora 14.00

Confirmări Runda III:     23.07.2021, orele 14.00 – 18.00

Rezultatele finale: 23.07.2021, ora 20.00

 

Înscrieri online

Înscrierea la concursul de admitere cu depunerea actelor necesare și întreg procesul de admitere și confirmare a locului, pentru anul universitar 2021-2022 se poate realiza atât online, folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/ ), cât și la sediul universității, personal de către fiecare candidat.

Tel: 0256 403 300

Mobil: (+4)0725 890 389; (+4)0725 890 988

E-mail:  contact@elearning.upt.ro

Metoda de învățământ

Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ de zi, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ de zi.

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

·       cursuri, tutorizare desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)

·       administrare online note și teme/proiecte

·       comunicare și suport online cu cadrele didactice și secretariat

·       întâlniri față-în-față, în Timișoara (sâmbăta și duminica) pentru seminar, laborator sau proiect. În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).

Studenții ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Specializări

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști de înaltă performanță şi competență cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicațiilor, dar în egală măsură pregătiți și în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piață.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piața muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, rețele de telecomunicații, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de aplicații online.

Toți absolvenții ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu.  http://www.etc.upt.ro/

Informatică 

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluții complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi științei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe lângă bazele teoretice ale informaticii şi posibilitățile utilizării practice a acestora. El/ea va trebui să cunoască şi să înțeleagă un spectru larg de aplicații din tehnică, respectiv economie. Informaticianul găsește un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii şi economiei.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de rețea, dezvoltare de aplicații web.

http://admitere-ac.ro/

Comunicare şi relații publice

Pentru Comunicare și relații publice (CRP) în regim de învățământ la distanță (ID) competențele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învățământ cu frecvență Comunicare şi relații publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licențiat în Științe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relații publice – învățământ la distanță formează absolvenți capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relațiilor publice pentru activități specifice ocupației, desfășurate în instituții, societăți comerciale, organizații politice, organizații non-guvernamentale etc.: specialiști în comunicare și relații publice, specialiști în relațiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanți în comunicare și relații publice, consultanți resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.

http://sc.upt.ro/

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) definește o profesie adaptată evoluției economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industrială, i se formează competențe operaționale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenților noștri posibilități diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producția de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură și control, mecanică auto, întreținere şi reparații în domeniul mecanic.

http://mec.upt.ro/

Ce spun studenții și absolvenții specializărilor la ID și IFR

De ce am ales IFR?

Simplu, pentru că având un loc de muncă nu îmi permitea timpul să încep o facultate la zi. Pentru mine a fost ceea mai bună și avantajoasă alegere programul ID/IFR, deoarece acesta efectuându-se doar în weekend, mi-a permis sa îmi organizez timpul petrecut atât cu facultatea cât și cu familia mea.”

Timea Boroș – studentă Tehnologia Construcțiilor de Mașini, IFR

Am ales să studiez la ID pentru că flexibilitatea pe care o implică acest sistem de învățământ (activitățile se desfășoară numai în weekend!) îmi oferă o libertate extrem de mare în a-mi organiza orele de studiu în așa manieră încât să nu îmi afecteze programul de muncă. ”

Gabriela Trutan – studentă Informatică, ID

Acei 4 ani la ID au fost o adevărată provocare, deoarece am reușit să găsesc un echilibru între familie, serviciu și universitate, în care am reușit să îmi depășesc așteptările, limitele și să mă descopăr. Ca student la distanță, mi-am lărgit orizontul și mi-am conturat viitorul. După 20 de ani ca și operator producție în cadrul unei multinaționale, în urma studiilor din cadrul anilor de facultate, cariera mea s-a schimbat. Prezentul meu de astăzi se datorează celor 4 ani ca și studentă la ID.”

Iuliana Covaci – absolventă Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații ID – promoția 2011

Am ales specializarea CRP la îndrumarea unei prietene și am descoperit că (n.a.învățământul la distanță) mi se potrivește foarte bine. Este cea mai bună opțiune pentru mine și este cea mai bună opțiune în cazul în care avem și un job pe lângă

Elisabeta Beatrix – absolventă Comunicare și Relații Publice ID – promoția 2018

 

Informații suplimentare:

Website CeL: https://elearning.upt.ro/admitere/

Facebook: https://www.facebook.com/CIDUPT

Twitter: http://twitter.com/elearning

Instagram: @elearning_upt

Youtube: http://www.youtube.com/user/cidupt

Contact

Centrul ID/IFR si e-Learning: elearning.upt.ro, Tel: 0256 403300

Mobil: (+4)0725 890 389

(+4)0725 890 988

E-mail: contact@elearning.upt.ro