Cu ce au mai fost prinși angajatorii din Caraș-Severin?

Inspector ITM în control.

180 de controale au fost efectuate de ITM Caraș-Severin în luna iulie. Au fost aplicate angajatorilor sancțiuni contravenționale în cuantum de 89.000 de lei.

În luna iulie, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au efectuat 180 de controale, fiind dispuse angajatorilor 270 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor constatate. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 89.000 de lei.

publicitate online in ziar Express de Banat

Principalele deficiențe identificate:

  • primirea la muncă a salariatului fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; dosar de personal incomplet; lipsă regulament intern; întocmire defectuoasă a foilor colective de prezență în care nu se regăsesc orele de concediu fără salariu, orele nemotivate și orele de noapte; neacordarea repausului săptămânal și a sporului pentru munca prestată în acele zile de repaus;
  • utilizarea și funcționarea echipamentelor de muncă sunt condiționate de obținerea avizelor ISCIR; neasigurarea împotriva răsturnării echipamentelor de muncă; nu se respectă verificarea PRAM a instalației de legare la pământ aferente instalației de alimentare cu energie electrică; echipament tehnic uzitat care nu are afișat la loc vizibil instrucțiuni de utilizare și avertizare; nu se folosește echipamentul individual de protecție de către lucrător, deși a fost acordat de către angajator; nesemnalizarea lucrărilor de săpături etc.

La doi angajatori au fost identificate două persoane care prestau muncă nedeclarată neavând încheiat în formă scrisă contractul individual de muncă. Angajatorii sancționați pentru muncă nedeclarată au domeniul de activitate: alte activități de asistență socială; alte servicii de alimentație.

Au fost comunicate de către angajatori 4 evenimente care au avut ca urmări 3 cazuri de incapacitate temporară de muncă și un caz de deces, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, s-au luat în evidență 619 zilieri, iar conform Legii nr. 367/2022 a dialogului social, s-au înregistrat 6 contracte colective de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, s-au întocmit 146 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la angajatori.