Corp nou de clădire pentru o școală care funcționează într-un imobil vechi de peste 50 de ani

După aprobarea devizelor actualizate și aprobarea finanțării proprii, proiectul va intra în linie dreaptă pentru obținerea finanțării din fonduri europene și se va construi o nouă clădire la Școala Gimnazială 13.

Școala Generală nr. 13 funcționează într-o clădire construită între anii 1965 şi 1967. Proiectul iniţial al şcolii prevedea şi realizarea unei săli de sport care însă nu a mai fost construită.

În prezent, şcoala dispune de 15 săli de clasă, 3 laboratoare, două cabinete, o sală de sport improvizată, un cabinet medical şcolar, 3 grupuri sanitare, arhivă şi două terenuri de sport. Administraţia şcolii întâmpină dificultăţi în desfăşurarea procesului de învăţământ, atât din cauza numărului insuficient de săli de clasă, ceea ce duce la necesitatea stabilirii orarului în două serii, dimineaţă şi după-amiază, cât şi din lipsa unei săli de sport adecvate. Acolo învață 735 de copii.

„Vrem să construim acest nou corp pentru a asigura desfășurarea procesului de învăţământ într-un singur schimb. În urma investiției, școala va avea noi săli de clasă și o sală de sport. Suntem în ultima etapă înainte de semnarea contractului de finanțare pentru a obține fonduri europene.” a declarat primarul Dominic Fritz.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului educațional prin creșterea accesului și participării la educație și reducerea abandonului școlar. Obiectivele specifice sunt: asigurarea calitativă şi cantitativă a spaţiilor şi dotărilor necesare activităţii educaționale și creșterea numărului de participanți la procesul educațional.

Valoare totală a proiectului este de 3,9 milioane de lei, inclusiv TVA.