Consiliul Local Reșița se întrunește în ședință ordinară

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul Municipiului Reșița dispune:                                                                                      

        Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de  15 iulie 2016, ora 13,  la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea ordine de zi:                                                                              

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Crina Ioan, validarea mandatului de consilier local al domnului Dinu Gabriel şi completarea componenţei Consiliului Local.

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor.

                                                                  iniţiator: Primar – Popa Ioan

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

                                                                 iniţiator: Primar – Popa Ioan

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea calităţii de administrator unic a d-nului Tarbuzan Constantin la Societatea Comercială Termo Serv CET SRL

                                                                  iniţiator: Primar – Popa Ioan