Consiliul Județean Caraş-Severin a finalizat distribuirea containerelor!

 

Consiliul Judeţean Caraș-Severin a finalizat activitatea de montare şi distribuire a containerelor pentru colectare selectivă şi a unităţilor de compostare a deşeurilor, echipamente achiziționate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraș-Severin”.

Proiectul de gestionare a deşeurilor a presupus achiziționarea mai multor categorii de containere de precolectare a deşeurilor municipale. Astfel, au fost achiziţionate 3.300 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, cu o capacitate de 1,1 mc, având culori specifice fiecărei categorii de deşeuri: 1.274 pentru hârtie şi carton, de culoare albastră, 1.251 pentru plastic şi metal, de culoare galbenă, şi 775 pentru sticlă, de culoare verde. De asemenea, au fost achiziţionate 16.800 de unităţi de compostare cu o capacitate de 220 l. În lunile septembrie şi octombrie 2015, toate acestea au fost montate şi distribuite unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului. Primăriilor le revine obligația să amenajeze platformele unde vor fi amplasate containerele, obligaţie care a fost discutată şi în mod direct, prin seminariile de informare care s-au derulat în această perioadă.

În plus, prin proiect este prevăzută şi achiziţionarea a opt containere pentru colectarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de 6 mc; 21 de containere pentru colectarea deşeurilor voluminoase cu o capacitate de 15 mc; 10 containere pentru colectarea deşeurilor electrice şi electronice (DEEE) cu o capacitate de 30 mc. Necesarul de containere a fost stabilit de proiectantul general, în cadrul Studiului de Fezabilitate, pe baza informațiilor transmise de primăriile din județ cărora, în această etapă, le sunt predate pe baza de proces-verbal.

1000x100 casa brutarului
banner maxagro

Proiectul urmăreşte implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă impusă de legislaţia europeană. Este prevăzută construirea Centrului de management integrat al deşeurilor care va include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecano-biologică simplă la Lupac.

Alte trei staţii de transfer vor fi construite la Pojejena, Bozovici şi Oţelu Roşu. În cadrul proiectului vor fi  executate şi lucrările de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri din judeţul Caraş-Severin. Sunt prevăzute construirea drumurilor de acces pentru depozitul central şi staţiile de transfer și achiziționarea de echipament pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Proiectul are o valoare totală de 186.398.069 lei (fără TVA).

tmc 640