Consilierul liberal din Oraviţa, Doru Novăcescu, găsit incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate

Doru Novăcescu riscă să-și piardă mandatul de consilier local la Oravița. Agenția Națională de Integritate a sesizat o incompatibilitate din perioada 2016-2020, atunci când Doru Novăcescu îndeplinea aceeași funcție de ales local, fiind totodată asociatul unei firme de pază.

„În perioada 24 iunie 2016 – 22 iulie 2020, în exercitarea mandatului de consilier local, au fost încheiate două contracte de prestări servicii de pază și un act adițional, între Primăria Orașului Oravița și o societate la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat (până la data de 03.04.2020), precum și funcția de administrator (până la data de 22.07.2020), contracte în executarea cărora s-au emis facturi în valoare de aproximativ 318.000 lei”, se arată în anunțul făcut de ANI printr-un comunicat de presă.

Se pare că alesul local a încălcat astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia:

leader board 728 x 90 px

„Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective”.

Contactat telefonic de redactorul expressdebanat.ro pentru a i se solicita un punct de de vedere, consilierul local nu a fost de găsit.