Consilierii locali, convocați în sedință

Aleșii se întâlnesc astăzi în sala de ședințe a Primăriei Reșița, unde are loc ședința ordinară de consiliu local. Pe ordinea de zi se regăsesc 44 de puncte, dintre care cel mai important se referă la contractarea unui împrumut intern, în valoare de 80 de milioane de lei.

Consilierii locali decid astăzi dacă vor lua un nou împrumut pentru oraș. De asemenea, aceștia vor afla care este rezultatul negocierilor privind parcările din Reșița. Ședința începe la ora 14.00 și are următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 357/25.10.2011 privind modificarea HCL nr. 320/05.10.2011 privind modificarea HCL nr. 208/28.06.2011 privind modificarea HCL nr. 398/26.10.2010 privind modificarea HCL nr. 372/19.10.2010 privind modificarea şi completarea HCL nr. 252/13.07.2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suprafeţei de 560,02 hectare, păşuni permanente, proprietatea municipiului Reşiţa, pentru care se solicită sprijin pe suprafaţă, în campania din anul 2012, în vederea obţinerii de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, în sectorul vegetal.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin cumpărare de către Municipiul Reşiţa a patru parcele de teren în suprafaţă totală de 19724 mp., situate în Reşiţa, Cartier Govândari de la doamna Oţa Elisabeta.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 707,0 mp teren, localitatea Reşiţa, Cuptoare, înscris în CF nr. 33912 Reşiţa (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 14392 UAT Reşiţa (Cuptoare – Secu), nr. top. 223/d/2/a/1/a/1/b/1/b, nr. cad. 5566, în vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construire locuinţă unifamilială lot 2.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 712,0 mp teren, localitatea Reşiţa, Cuptoare, înscris în CF nr. 33912 Reşiţa, (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 14392 UAT Reşiţa (Cuptoare – Secu), nr. top. 223/d/2/a/1/a/1/b/1/b, nr. cad. 5566, în vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construire locuinţă unifamilială lot 3.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 609,0 mp teren, localitatea Reşiţa, Cuptoare, înscris în CF nr. 33912 Reşiţa, (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 14392 UAT Reşiţa (Cuptoare – Secu), nr. top. 223/d/2/a/1/a/1/b/1/b, nr. cad. 5566, în vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construire locuinţă unifamilială lot 4.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 86/29 martie 2011 privind modificarea şi completarea Anexei 1 din Hotărârea nr. 1/28.01.2010, privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 156 din data de 29.05.2007 privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 340 mp teren, B-dul Republicii, bloc 3, sc. 3, ap. 1-2, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către S.C. SANAMEDPHARM S.R.L.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

9. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 15 din data de 28.01.2010 privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 65,70 mp. teren, situat în Reşiţa, B-dul Republicii, bloc 3, sc. 1, ap. 3, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către domnul Tălmaciu Haralambie-Vasile şi soţia Tălmaciu Maricica.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

10. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 71 din data de 29.03.2005 privind concesionarea unui teren pentru extinderea construcţiei existente domnului Brosbă Victor şi soţia Brosbă Niculina Cristina n. Stoia.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 de la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 385 din 22 noiembrie 2011 privind concesionarea prin licitaţie publică, a suprafeţei de 24 mp. teren, situat în Reşiţa, str. Sportului FN, pentru construire garaj.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 de la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 22 noiembrie 2011 privind concesionarea prin licitaţie publică, a suprafeţei de 24 mp. teren, situat în Reşiţa, str. Sportului FN, pentru construire garaj.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 110 mp. identificată în C.F. nr. 37129 Reşiţa, nr. cad. 37129, în vederea extinderii construcţiei existente în Reşiţa, str. Tineretului nr. 5, către S.C. INVEST RABO S.R.L.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin licitaţie publică a suprafeţei de 48 mp teren, localitatea Reşiţa, str. Zadei FN, înscris în CF nr. 2273 Reşiţa Română, nr. top. R200/3/52/c/5/1/1/b/2/1/1, nr. cad 6018 în vederea construirii a două garaje.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 60 mp din suprafaţa identificată în C.F. 1989 Reşiţa Română nr. top 979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1, situat în municipiul Reşiţa, str. Timişorii.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 95 mp. din suprafaţa identificată în C.F. nr. 956 Reşiţa Română, nr. top. T100/8, situat în municipiul Reşiţa, str. Calea Timişorii nr. 2A.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării/ subapartamentării imobilului situat în municipiul Reşiţa, Bd. Muncii nr.6 (P-ţa Trandafirul).

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivele Aglomerator – Valea Ţerovei şi Grădina Zoologică „Ion Crişan“ şi aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei publice.

iniţiator: Viceprimar – Sorin Daniel SIMESCU

 

19. Raportul privind starea economică şi socială a Municipiului Reşiţa pe anul 2011.

 

20. Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Reşiţa – Panfil Cristian – pe anul 2011.

 

21. Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Reşiţa – Simescu Sorin Daniel – pe anul 2011.

 

22. Informarea administratorului special al S.C. CET ENERGOTERM REŞIŢA S.A. referitor la dosarul 2183/115/2010/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Timişoara, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3688/05.03.2012.

 

23. Informarea Serviciului Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3366/28.02.2012 privind acordarea de ajutoare de urgenţă persoanelor disponibilizate din S.C. SPEDITION RO-A TIR S.R.L. şi S.C. PRESCOM S.A.

 

24. Informarea nr. 956/12.03.2012 a Direcţiei „Poliţia Locală“ înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 4206/13.03.2012 cu privire la sancţionarea contravenţională aplicată Asociaţiei de Proprietari nr. 579.

25. Informare cu privire la administrarea parcărilor din Municipiul Reşiţa.

 

26. Raportul Compartimentului audit public intern privind situaţia economică-financiară a S.C. CET 2010 REŞIŢA S.R.L. la data de 31.12.2011, înregistrat la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3526/02.03.2012.

 

27. Raportul Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane cu privire la contractele din finanţare nerambursabilă încheiate în anul 2011.

 

28. Notificarea nr. 415/06.03.2012 S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa, în insolvenţă, privind preluarea bunurilor de retur, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3789/06.03.2012.

 

29. Notificarea nr. 11589/N/02.03.2012 a S.C. GROUP ECOTERM S.R.L. prin Cabinet de avocat Moţec Ştefan, referitor la staţia de reglare şi măsurare a gazelor naturale din municipiul Reşiţa (SRM), înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3938/08.03.2012.

 

30. Somaţia nr. 88/02.03.2012 a Biroului Executor Judecătoresc Nebunu Nicolae, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3679/05.03.2012 privind obligaţia de plată creditoarei S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa.

 

31. Adresa nr. 459/02.03.2012 a S.C. BALTUR SIB S.R.L. referitor la Şedinţa Consiliului Local în care „s-a analizat activitatea Baltur Sib“, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 4001/09.03.2012.

 

32. Acceptul nr. 189/09.03.2012 al S.C. CODA SERV S.R.L. Reşiţa înregistrat la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 4032/09.03.2012, referitor la obiectivul „Traseul funicular de calcar“.

 

33. Adresa nr. 38/24.02.2012 a Clubului Sportiv Gloria Reşiţa înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3471/01.03.2012 referitor la dosarul de executare nr. 135/05.10.2010.

 

34. Adresa nr. 373/24.02.2012 a S.C.P. TUDOR & ASOCIAŢII S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3211/27.02.2012 referitor la notificarea nr. 2964/2012 şi nr. 3089/2012 cu privire la fişele fiscale ale foştilor angajaţi.

 

35. Adresa nr. 320/27.02.2012 a Colegiului Naţional „Traian Lalescu“ Reşiţa, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3.229/27.02.2012 cu privire la schimbarea denumirilor unităţilor şcolare care sunt structuri ale Colegiului Naţional „Traian Lalescu“ Reşiţa.

 

 

36. Adresa nr. 321/27.02.2012 a Colegiului Naţional „Traian Lalescu“ Reşiţa, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3.228/27.02.2012 referitor la instalarea unei centrale proprii pentru energie termică.

 

37. Adresa nr. 547/27.02.2012 a Liceului de Artă „Sabin Păuţa“ Reşiţa, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3.361/28.02.2012 cu privire la schimbare denumirii instituţiei.

 

38. Adresa nr. 78/1000/28.02.2012 a S.C. TMK REŞIŢA S.A., înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3.296/28.02.2012 privitor la consumul de apă brută aferent luni ianuarie 2012.

 

39. Adresa nr. 33510/29.02.2012 a S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3420/29.02.2012 referitor la facturile restante ale S.C. CET 2010 REŞIŢA S.R.L.

 

40. Adresa nr. 144/01.03.2012 a S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. ÎN REORGANIZARE înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3476/01.03.2012 cu privire la administrarea parcărilor din jurul pieţelor agroalimentare Reşiţa Sud şi Reşiţa Nord.

 

41. Adresa nr. 4243/14.03.2012 cu privire la solicitările adresate S.C. CET 2010 REŞIŢA S.R.L. cu nr. 3613/05.03.2012 şi cu nr. 3864/06.03.2012.

 

42. Punct de vedere nr. 3419/01.03.2012 a Compartimentului pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei referitor la situaţia străzilor pe care se aplică sistemul de taxare şi la protocoalele de colaborare cu Poliţia Municipiului Reşiţa şi Direcţia Poliţia Locală.

 

43. Punct de vedere nr. 807/01.03.2012 a Direcţiei „Poliţia Locală“ cu privire la contractul de concesiune nr. 14261/2011 referitor la administrarea parcărilor cu plată din municipiul Reşiţa.

 

44. Diverse.

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică : Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin, mass-media.

P R I M A R,
Mihai STEPANESCU A V I Z A T

S E C R E T A R,
Lucian Cornel BUCUR