Consilierii judeţeni se întrunesc în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U NE:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 28.09.2016, ora 11.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

leader board 728 x 90 px

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Guțu Mihai.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Județean Caraș-Severin, modificată.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2016.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 19/27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016, modificată.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 20/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2016, modificată și completată.

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.22/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2016, modificată și completată.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat încheiat între Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin cu Orașul Băile Herculane, prin Consiliul Local Băile Herculane și Asociația Pro Turism Băile Herculane în vederea finanţării, promovării şi realizării în comun a ”Festivalului Răchiei și a bucatelor traditionale din Banatul de munte, ediția a XVI -a ”

8.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.124/29.06.2015 privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare durabilă a judetului Caraş-Severin 2015-2020”, cu modificările și completările ulterioare.

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.79/13.05.2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.48/04.04.2003 privind aprobarea numărului și structura personalului nedidactic din cadrul unităților de invățământ special din subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin,cu modificările și completările ulterioare.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin și al Camerei Agricole a Județului Caraş-Severin, pentru anul 2017.

13.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului ”Casă de raport, azi locuințe și birouri”, situat în municipiul Reșița, str. Laminoarelor nr. 5, județul Caraș-Severin

14.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea spațiului comercial situat la parterul imobilului, denumit ”Hotel Coroana, cu pasaj boltit peste strada Valea Aurului, azi Centru de Îngrijire Persoane Vârstnice”, situat în Oraviţa, str.1 Decembrie 1918, nr.22, judeţul Caraş-Severin.

15.Proiect de hotărâre privind abrogarea expresă a Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 107/21.06.2013 privind aprobarea participării Judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Ţarcu” cu modificările și completările ulterioare.

16.Proiect de hotărâre privind abrogarea expresă a Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.108/ 21.06.2013 privind aprobarea participării Judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Muntele Mic”, cu modificările și completările ulterioare.

17.Proiect de hotărâre privind mandatarea expresă a domnului consilier judeţean Marius Mihai Bălean, reprezentantul Consiliului Județean Caraș-Severin (autoritate tutelară) în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC AQUACARAŞ SA, în vederea convocării adunării generale în ședință extraordinară pentru desemnarea unor administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății.

18.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului membrilor care compun Consiliul de Administrație al SC Aquacaraş SA, aprobarea achiziționării serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, precum și constituirea Comisiei de selecție prealabilă a membrilor întreprinderii publice.

19.Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat reprezentantului Județului Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Semenic.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/21.06.2013 privind aprobarea participării Judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Semenic”.

21.Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat reprezentantului Județului Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director al Asociației ”SALUS REMEDIES”.

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 21/15.02.2013 privind aprobarea participării județului Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea Asociației ”Salus Remedies”, cu modificările și completările ulterioare.

23.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin, ca membru în cadrul Consiliului de administrație al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, pentru anul școlar 2016-2017.

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Caraș-Severin pentru anul

25.Referat privitor la situația în care actul administrativ de autoritate nu mai poate fi revocat unilateral, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.

26.Informare privind participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la ”Balul Strugurilor” organizat de municipalitatea din Vârșeț în perioada 16-17 septembrie 2016.

27. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, pe semestrul I 2016.

28.Informare privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece:15 noiembrie 2016-15 martie 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.199/23.08.2016

29.Intrebări.Interpelări