Combaterea evaziunii fiscale, război pe termen lung

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Caraș-Severin nu-i lasă necontrolați pe contribuabilii care se dedau la infracțiuni de ordin economic și aduc serioase prejudicii bugetului de stat prin evaziune fiscală. La doar șase societăți cărășene, prejudiciul înregistrat în prima jumătate a anului a depășit 5 milioane 600 de mii de lei.

Nedeclararea unor acte de comerț, contabilitate falsă, achiziții de bunuri și servicii de la contribuabili inactivi, neconcordanțe în declarații și deduceri necuvenite de TVA sunt doar câteva dintre modurile prin care se manifestă evaziunea fiscală, depistată la controalele AJFP.

 ,,Urmare a acțiunilor de control, în primele șase luni ale anului 2014, au fost identificate la șase contribuabili, persoane juridice, fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală. S-au înaintat șase plângeri organelor de cercetare penală pentru un prejudiciu de 5.652.426 de lei”, a precizat șeful instituției, Mihaela Nicola.

Din această sumă s-au încasat mai puțin de 2 milioane de lei. ,,Gradul de încasare din sumele stabilite suplimentar de activitatea de inspecție fiscală, având în vedere că este supusă căilor de atac, contestațiilor și, în mod deosebit, cele care fac obiectul sesizărilor penale, este scăzut… undeva la 30%”, a exlicat Nicola, care a adăugat că sunt atrase astfel surse suplimentare de venit la bugetul de stat. Totuși, cele mai multe cazuri în care se încasează la buget sunt pe sesizările penale vizavi de stopajul la sursă. ,,Acestea au cel mai mare grad de colectare în Caraș-Severin”, evidențiază șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Potrivit legestart.ro, „stopajul la sursă trebuie înţeles ca stoparea, oprirea efectuării oricărei plăţi la sursa de venit, adică la locul de unde se face plata venitului, până nu se calculează şi se reţine impozitul datorat. Altfel spus, stopajul la sursă trebuie înţeles ca oprirea impozitului la locul de acordare a venitului, de cel care face plata venitului, în baza obligaţiei legale pe care o are. Reţinerea la sursă sau stopajul la sursă se aplică pentru acele categorii de venituri la care există posibilitatea de a se calcula şi opri impozitul datorat înainte de achitarea veniturilor cuvenite persoanelor fizice şi/sau juridice”.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/