Colectarea selectivă, pe înțelesul tuturor reșițenilor

Colectarea selectivă este una dintre etapele esenţiale ale unui management modern al deşeurilor menajere, în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate materialele care intră în compoziţia deşeurilor, precum hârtia, sticla, ambalajele din plastic sau cutiile metalice, pot reprezenta obiectul procesului de colectare selectivă şi apoi de valorificare. 

Pentru reducerea volumului, a cantității deșeurilor supuse depozitării, dar și a creșterii gradului de recuperare a acestora, se colectează selectiv deșeurile reciclabile. Pentru acesta, Primăria Municipiului Reșița a amplasat pe raza orașului, la platformele de colectare a deșeurilor menajere de la populație, containere speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, colorate și inscripționate corespunzător:

– GALBEN — pentru deșeuri din plastic și metal;
– ALBASTRU — pentru deșeuri de hârtie și carton;
– VERDE — pentru deșeuri din sticlă.

Golirea containerelor destinate deșeurilor reciclabile se face în fiecare zi, după un program stabilit împreună cu operatorul de salubritate S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. – punct de lucru Reșița, astfel:

– luni și marți – deșeurile provenite din plastic și carton (containerele galbene);
– miercuri și joi – deșeurile din hârtie și carton (containerele albastre);
– vineri – deșeurile din sticlă (containerele verzi).

Acest program poate suferi modificări în funcție de gradul de încărcare al containerelor.

Deșeurile astfel colectate sunt apoi sortate pe categorii și reintroduse în circuitul economic prin reciclarea de către agenții economici specializați.

Pentru a păstra curăţenia oraşului, populaţia este rugată să nu depoziteze în containerele colorate alte deşeuri decât cele pentru care sunt prevăzute şi anume cele din tabelul de mai jos:

Golirea containerelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor se face doar de către operatorul de salubritate S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. – punct de lucru Reșița. Este interzisă și se va sancționa contravențional însușirea de către persoane fizice și juridice a conținutului acestor recipiente.