Cereri și Declarații pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada 01.11.2022 – 31.03.2023.

În atenția cetățenilor orașului Băile Herculane care folosesc ca sursă de încălzire gazele naturale, energia electrică sau combustibili solizi și petrolieri.

Actele necesare, modelul de cerere și alte informații importante, găsiți accesând pagina Primăriei Băile Herculane la secțiunea ”Anunțuri” https://www.primaria-baileherculane.ro/anunturi

Primăria orașului Băile Herculane, prin Direcția de Asistență Socială Băile Herculane informează cetățenii orașului Băile Herculane că va pune la dispoziția solicitanților cererile/declarațiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2022-2023, începând de luni 17 octombrie 2022.

Pentru acordarea ajutorului de încălzire, venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru încălzire este de 1386 lei/persoana, în cazul familiei, si de 2053 lei in cazul persoanei singure. Formularul tip ”Cerere-Declarație pe propria răspundere” pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala se depune, începând cu data de 17 octombrie 2022 la sediul Direcției de Asistență Socială , din str. Mihail Eminescu, nr. 10, etaj.1 cam. 4.

Formularul tip ”Cerere-Declarație pe propria răspundere” privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri se depune împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către persoana singură/familia.

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deținute.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.
Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care dețin cel puțin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informații privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului, puteți contacta Direcția de Asistență Socială, Str. Mihai Eminescu, nr. 10, telefon: 0255/560439 tasta 8.