Anunț simplificat privind lansarea sesiunii 1/2022 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii:M6/7.2 INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ LA SCARĂ MICĂ