CCIA Timiș reia seria cursurilor acreditate, solicitate pe piața muncii. În noul context, se vor impune măsuri speciale

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, reia organizarea cursurilor de formare și de perfecționare profesională, cu respectarea regulilor de protecție și de distanțare socială. Totodată, în vederea asigurării normelor necesare și a interactivității, seriile formate vor fi limitate la un număr de 10 persoane. Cursurile acreditate ANC vor fi organizate în perioada iunie-iulie 2020 pentru calificările: expert de achiziții publice și arhivar.

Cerințe pentru cursuri și informații

Pentru calificarea de expert de achiziții publice, cursurile au loc în perioada 15-30 iunie, iar taxă de participare este de 1000 lei. Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 20% reducere pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj. Cursul este condus de Daniela Goia. Cursul se adresează atât autorităților contractante, cât și celor care doresc să participe la licitații publice în calitate de ofertanți. Cursul cuprinde partea de formare teoretică și cea practică, prin aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația S.I.C.A.P.

Tematica include:

 • Legislația achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern)
 • Modalități de consultare a pieței
 • Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date, documente suport (documentul unic european, DUAE)
 • Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP
 • Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line)
 • Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, documentația de atribuire aferentă
 • Utilizarea mijloacelor electronice
 • e-Certis, sistemul on-line și off-line
 • Catalogul electronic și noul SEAP, Dosarul achiziției
 • Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Pentru calificarea de arhivar, perioada de desfășurare a cursului este 15 iunie-10 iulie, iar programul va fi următorul: luni-vineri, orele 16.00-21.00, cu două săptămâni de teorie și două săptămâni de practică, iar la final se va realiza o lucrare practică sub îndrumarea lectorului. Taxa de participare este de 1000 lei, iar ca în cazul calificării anterioare, se acordă 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș și 20% reducere pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj. Lectorul arhivist Adriana Florica Muntean coordonează cursul.

Programul de formare este destinat persoanelor (cu minimum studii medii) care ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, dar și persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens. Competențe dobândite la finalizarea cursului:​

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic
 • Gestionarea fondului documentar
 • Prelucrarea documentelor
 • Utilizarea informațiilor din documente
 • Conservarea arhivei în depozit.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara. Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Diplomele se eliberează în maximum 30 de zile de la absolvirea cursului. Pentru informații și înscrieri puteți telefona la numerele 0720444121 și 0256-219172 sau vă puteți adresa prin mesaj electronic la: tavramov@cciat.ro și mmuresan@cciat.info. Persoană de contact este Tania Avramov. Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro