CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna februarie. Cui se adresează acestea și care sunt taxele de participare?

dacus 05 iulie 2024 Publicitate Stiri in Express de Banat Timisoara si Resita

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, organizează în luna februarie noi serii de cursuri acreditate ANC.

FORMATOR

Perioada: 10 februarie-20 martie 2020 (luni-vineri, orele 16.30-20.30)

– Pregătire teoretică: 16-21 februarie

– Pregătire practică: 24 februarie-20 martie (proiect individual).

Taxă de participare: 1.000 lei (achitabil în două rate ca persoană fizică).

Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș.

Obiectiv: Pregătirea persoanelor pentru ocupația de Formator, obținerea certificării dând dreptul la practicarea acestei meserii.

Adresabilitate

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:

  • Persoanelor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe), emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației;
  • Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă);
  • Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți;
  • Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / Lectori interni.

SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată

publicitate Timisoara banner maxagro

Perioada: 17-26 februarie (luni-vineri, orele 17.00-21.00)

Taxă de participare: 1.000 lei/pers.

Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru absolvenții cursului „Responsabil de mediu”, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.

Scopul: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor

Adresabilitate: Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art. 22, alin. (3), deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. (4), „Persoanele desemnate prevăzute la alin. (3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. Art. 22, alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei.

Tematica:

– Regimul deșeurilor prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu. Obligații legale în sarcina agenților economici;

– Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.

Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

STPT job 1000x200 1000x100 edb
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/